Neem contact op
Neem contact op
Plan direct een afspraak met een expert!
+31 88 - 430 01 00
Meer informatie ontvangen? Mail naar
info@naris.com

Self-Assessment

De voordelen

  • GRC kennisdatabase & benchmark info
  • risicovolle factoren in complexe situaties blootleggen
  • snelle, efficiënte en laagdrempelige risicoanalyse
  • inzicht in risicoprofiel van projecten, stakeholders en objecten
  • standaard vragenlijsten voor risicoanalyse, ontwikkeld op basis van praktijkervaring
  • zuivere beoordeling en vergelijk van risicowaarde van verschillende objecten op basis van standaard criteria
  • voor gemeentes: grip op verbonden partijen, genereert met één klik op de knop de Paragraaf Verbonden Partijen

Self-assessment: risicovolle factoren zichtbaar maken

Risicomanagement vraagt om voorspellingen over mogelijke gebeurtenissen in de toekomst, vaak binnen complexe contexten. Je hebt geen glazen bol, maar wordt wel aangesproken als iets misgaat. “Hadden we dit niet kunnen zien aankomen?” Voor een goede inschatting van risicovolle factoren heb je input nodig uit de organisatie of van je stakeholders, maar bij iedereen langsgaan kost eenvoudigweg te veel tijd.

Snel, laagdrempelig, efficiënt

Met NARIS® Self-Assessment haal je online de informatie op die je nodig hebt. Online vragenlijsten maken het leveren van input voor projectleiders, verbonden partijen, samenwerkingsverbanden, Joint Venture partners, afdelingshoofden en medewerkers snel, laagdrempelig en efficiënt. Door in te gaan op factoren als haalbaarheid, veiligheid of andere factoren krijg je zicht op risico-indicatoren, ook in complexe situaties.

Risicoprofielen van (politieke) doelstellingen, projecten, verbonden partijen of gesubsidieerde instellingen worden duidelijk en je ziet in één oogopslag welke onderdelen aandacht nodig hebben. Met de koppeling aan NARIS® Risicomanagement kun je risico’s direct kwantificeren. Ook kun je verbanden leggen met doelstellingen via NARIS® Strategie.

Werk sneller met onze standaard vragenlijsten

NARIS GRC® is een GRC Platform waaraan Naris leden een bijdrage leveren én profiteren van de ervaring van andere organisaties. Kennis van andere organisaties wordt – na toestemming – ter beschikking gesteld in het systeem. Daardoor zijn er inmiddels standaard vragenlijsten beschikbaar op het gebied van toeleveranciers, samenwerkingspartners, projecten, afdelingen, fraude en governance. Zo versnel je drastisch de doorlooptijd van het vergaren van informatie en de kwaliteit van die informatie.

Clientcase

Hans Niemeijer, strategisch business controller gemeente Arnhem

NARIS® Self-assessment […] biedt allerlei mogelijkheden om via vragenlijsten digitaal een beeld te krijgen van verbonden partijen.

“Binnen de gemeente Arnhem gebruiken we meerdere modules van NARIS GRC®. De algemene module NARIS® Risicomanagement is ons zeer vertrouwd. Deze helpt ons om de interne risico’s en beheersmaatregelen in kaart te brengen en die financieel te vertalen naar het weerstandsvermogen van de gemeente. De tool speelt daarmee een belangrijke rol in de transparantie naar bestuur en  politiek. Raadsleden hechten veel waarde aan een goede paragraaf weerstandsvermogen om te weten hoe de gemeente ervoor staat. En of er vrij besteedbare ruimte is. NARIS® Self-assessment passen we toe in onze governance t.a.v. verbonden partijen die bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke regeling het beleid uitvoeren. De module biedt allerlei mogelijkheden om via vragenlijsten digitaal een beeld te krijgen van verbonden partijen. In ons toezichtmodel geven wij de voorkeur aan mondelinge gesprekken met hen om zo de risico’s te identificeren en wegen. Maar ook voor zo’n couleur locale werkt de module goed. De risico-indicatoren zijn een sterk handvat om uiteindelijk de risico’s te visualiseren in een spindiagram. Dit geeft een goed beeld van de stabiliteit van verbonden partijen. Vervolgens kunnen de accounthouders een passende beheersstrategie ontwikkelen. De module NARIS® Self-assessment stelt ons in staat om ook op dit punt transparant te zijn naar de politiek. We zijn zeer te spreken over onze duurzame relatie met Naris. Deze is open en inspirerend.”

 

Waarom NARIS® Self-Assessment?

Webbased
Webbased
Overal toegankelijk met eigen gebruikersrechten
Kennis/database
Kennis/database
Benchmark informatie en historie eigen organisatie
Maatwerk
Maatwerk
Flexibel inrichten van proces en look & feel
Integraal
Integraal
Binnen 1 systeem doelstelling, audit & compliance koppelen

Vaak aangeschaft in combinatie met: