4 vaardigheden voor moderne risicomanager

Wie is het beste in staat risico’s te managen? Het antwoord ligt nabij: degene die er belang bij heeft; de manager die zijn doelen wil bereiken, de eerste lijn kortom.

Toch lijken veel risicomanagers deze verantwoordelijkheden graag over te willen nemen. Vanuit de tweede lijn hebben zij een goed overzicht van de gehele organisatie, en daarmee zeker een redelijk beeld van wat er zich in de organisatie afspeelt. Dit geeft een kennisvoorsprong. Bovendien is het de rol van de tweede lijn wat blauwer en kritischer te zijn, en zien zij vaak scherper wat er allemaal niet goed loopt in de organisatie.

Ga niet op de stoel van de manager zitten

We kunnen uiteraard stellen dat de eerste lijn deze verantwoordelijkheid ook zou kunnen dragen. Maar een betere vraag is: doen zij dit ook?

De praktijk wijst uit dat de gemiddelde lijnmanager liever niet meewerkt. Vaak zijn het vooroordelen die daar een grote rol in spelen, een gevoel van ‘dit is niets voor mij’. Men is te negatief, of er is simpelweg geen tijd voor door andere prioriteiten.

Een grote valkuil

Om de manager hierin bij te staan, en toch de risico’s op tafel te krijgen, kun je te ver gaan. In mijn ogen nemen te veel risicomanagers de verantwoordelijkheid over door zelf de risico’s op te schrijven en te verwerken. Zelfs groepsessies met post-its, worden keurig voor de manager uitgewerkt en in een rapport op zijn bureau gelegd. Het uiteindelijke en ongewenste resultaat daarvan is, dat de verantwoordelijkheid voor de risico’s wordt overgenomen.

Inspireer, faciliteer en challenge

Mijn advies luidt daarom dan ook: schrijf nooit meer risico’s op! Je taak als risicomanager is enkel en alleen om te inspireren, faciliteren en challengen. Onderstaand schema kan helpen dit nog wat verder te verduidelijken:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: