Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Branches

Branchespecifieke toepassing NARIS GRC®

NARIS GRC® software wordt in diverse branches gebruikt. In een aantal branches hebben wij een specifieke expertise opgebouwd in de afgelopen jaren, waardoor wij in staat zijn doeltreffend en branchespecifiek te adviseren te implementeren.


Gemeenten

NARIS GRC is de meest gebruikte risico- management applicatie in de gemeentelijke markt. Voor gemeenten is risicomanagement al sinds de weerstandsparagraaf een begrip. Toch ontbreekt er vaak draagvlak op de werkvloer.

Meer over Naris bij gemeenten


Woningcorporaties

Een corporatie die laat zien weloverwogen keuzes te maken wekt vertrouwen. Als bestuurder kun je pas met een gerust hart verantwoording afleggen als de inrichting van de organisatie hierbij past. NARIS GRC® helpt je hierbij.

Meer over Naris bij woningcorporaties


Zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening wordt de druk op risicomanagement en -controle steeds hoger. Investeerders, RvC en maatschappij eisen een transparantere bedrijfsvoering. Verantwoording wordt steeds belangrijker.

Meer over Naris in de zakelijke dienstverlening