De risicostofzuiger

Als risicomanager heb je in sommige organisaties een zeer administratieve functie:

  • Het vastleggen van risico’s vanuit interviews;
  • Het uitwerken van post-its vanuit workshops;
  • Het verwerken van risico-formats die zijn ontvangen vanuit de organisatie.

Je haalt de risico’s natuurlijk niet voor niets op. Er dient  vaak een risicorapportage te worden samengesteld. In de praktijk is dit best lastig.  Soms moet je drie woorden van een post-it vertalen naar een concreet risico. 

Deze activiteiten zijn vaak het minst leuk aan de job en er gaat ook vaak iets mis. Zo krijg je opmerkingen als “zo heb ik het niet bedoeld” of “Ik herken me niet in dit profiel”. Hoe kan je dit anders aanpakken? 

Faciliteer in plaats van administreer 

Stop met risico’s zelf op te schrijven en zorg dat de organisatie dit zelf gaat doen.

Doe dit niet met een format, want hier zijn er al veel van en bovendien dien je achteraf vaak alsnog de informatie te verbeteren. Het goed opschrijven van risico’s  vraagt daarnaast om een zeer veilige omgeving. 

De meest efficiënte werkwijze is om per afdeling een standaard  risicodialoog te organiseren. Tijdens deze sessie kunnen de deelnemers zelf of samen met hun collega’s risico’s identificeren en analyseren. Doordat men tegelijkertijd aan de risico’s werkt, gaat het vaak hard en ontstaat er snel een integraal en gedragen risicoprofiel. 

Van foto’s naar film 

Door de standaard dialoog te faciliteren en deze ook leuk en niet  al te groot te maken gaat risicomanagement meer leven in je organisatie. Door de verschillende uitkomsten van de sessies te combineren bouw je een kennisdatabase.  De risico’s van het ene project of afdeling, kunnen dan overgezet worden naar het volgende project, zodat men het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden. Ook kunnen je risico’s oprollen tot nieuwe risico’s die op de agenda van directie moeten staan. 

Maar het allerbelangrijkste; je kunt trends gaan zien.  Immers als er regelmatig een update van het profiel wordt gefacliteerd ontstaat er dynamiek in het profiel. Oftwel wat zijn de  stijgers en dalers, oftewel welke risico’s worden inmiddels beheerst of zijn weggevallen, en welke nieuwe risico’s zijn er bijgekomen? Aan deze dynamiek van een risicoprofiel kun je zien of risicomanagement daadwerkelijk serieus wordt genomen.

En hoe om te gaan met de manager welke al jaren hetzelfde lijstje risico’s aanlevert?  Wellicht juist bij deze “perfecte manager” tijd voor een audit?

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: