Financiële risico’s bij de financiële afdeling

Risicomanagement leeft onvoldoende in veel organisaties. Er ontbreekt een  koppeling met de visie en sturing van het middenmanagement. Zij zien risicomanagement als verplicht nummer.

Belangrijke reden hiervoor is de logische keuze voor een centrale positionering bij financiën/control. Maar in de praktijk blijkt het lastig om mensen die verantwoordelijk zijn voor de externe rapportages ook verantwoordelijk te maken voor het meekrijgen van het management om een goede dialoog over onzekerheden te organiseren.

Financiële risico’s zijn toch iets van financiën?

Doordat er over de risico’s in de begroting en jaarverslagen moet worden gerapporteerd ontstaat het beeld dat het enkel om de financiële risico’s gaat. Hardnekkig misverstand is het verschil tussen financiële risico’s en financiële gevolgen van risico’s. Echte financiële risico’s zijn: rente, inflatie, wanbetaling etc.. Financiële gevolgen van risico’s zijn de gekwantificeerde gevolgen van alle soorten risico’s. Door de automatische positionering gaat het vaak mis qua:

  • instrument & timing: het makkelijkste is om risicomanagement op de berg te gooien met alle andere verplichte rapportages. Dus ook een formatje en deze tegelijkertijd uitzetten met alle formatjes.
  • imago van verplicht nummer: los van de kwaliteiten is het imago van risicomanagement direct een “verplicht nummer” wat niet bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Sterker nog het is eerder een ballast, een drempel om doelen te behalen.

Loskoppelen

In de praktijk zien wij als trend om de risicoverantwoording los te koppelen van integraal risicomanagement. Dit team heeft als taak om de organisatie risicobewuster te maken, risico’s op te halen die de doelstellingen in gevaar brengen, of die het imago of kwaliteit van de organisatie in gevaar brengen. En regelmatige dialoog over de risico’s te organiseren. Natuurlijk wordt er ook iets van de dialoog vastgelegd zodat de organisatie hier slimmer op kan sturen. Een klein percentage van de risico’s levert vervolgens de input voor de uiteindelijke verplichte paragraaf. Uiteraard in goed overleg met financiën.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: