Focus op strategische risico’s

Steeds vaker krijg ik de vraag of risicomanagement niet anders ingericht kan worden. De beknelling van het traditionele risicomanagement wordt steeds zichtbaarder. Vooral het bestuur  lijkt vermoeid te raken van de overmatige nadruk, en daarmee gemoeide kosten, om maar alle risico’s te willen beheersen.

De bestuurder zelf  maakt  zich meer zorgen over de houdbaarheid van het businessmodel. Deze staat onder druk door externe risico’s als:

  • zeer gefragmenteerde wet- en regelgeving: de wetgever zorgt voor steeds meer regels om risicovol gedrag te beperken;
  • de toegenomen informatiestroom: elke organisatie dient steeds meer informatie en data te managen. Dit brengt nieuwe risico’s met zich mee op het gebied van cyber risks en privacy;
  • super transparantie: door social media zijn bedrijven super transparant geworden;
  • complexiteit van ketens en stakeholders: keten netwerken van leveranciers en toeleveranciers grijpen steeds meer in elkaar.

Risico’s nemen

Bestuurders beseffen dat door deze risico’s men vroeg of laat keuzes moet maken. Er moeten strategische risico’s genomen worden en daarmee wordt risicomanagement steeds meer de lifeline van de organisatie.

Maar dit moet wel zorgvuldig worden gedaan. Zeker als je beseft dat onderzoek naar bedrijven met een waardedaling van 40% in een jaar aantoont, dat strategische risico’s voor 86% de oorzaak hiervan zijn. Je zou denken dat de risicomanager dit als grote kans ziet en nu dag en nacht bezig is met deze risico’s om scenario’s uit te werken en de bestuurders te ondersteunen bij deze keuzes.

Verkeerde focus 

Helaas besteedt de audit en risk afdeling slechts 6% (!) van haar tijd aan deze risico’s. En lukt het haar niet de belangrijkste risico’s op een adequate manier te managen. Zij lijkt zich liever met de operationele risico’s bezig te houden. Mogelijke oorzaak is dat deze strategische risico’s niet goed te auditen te zijn op de traditionele manier.

In ieder geval een gemiste kans om echt als risicomanager een echte business partner te worden!

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: