Hoe compliant bent u als woningcorporatie?

2019 is begonnen! Inmiddels lijkt 25 mei 2018 heel lang geleden. De dag dat de AVG in werking is getreden. Het was een streef datum waar iedereen naartoe leefde. Echter lijkt er weinig te veranderen. Toch zijn er steeds meer corporaties die zich de vraag stellen; Hoe gaan we nu het overzicht houden op alle compliance standaarden? Inmiddels zijn er meer dan 130 wetten en regels waar alle corporaties aan moeten voldoen. Hoe houdt u het overzicht of u compliant bent aan al deze wetten en regels?

Naris geeft enkele tips:

  • Prioritering van de belangrijkste wetten en regels. Start met de wetten en regels die het belangrijkste zijn. Naris ziet dat veel corporaties starten met het compliant zijn aan de Woningwet, AVG en BIC.
  • Maak keuzes! Het is niet erg als je als corporatie niet aan alle wetten en regels voldoet. Zolang het maar een bewuste keuze is, en het risico vervolgens wordt opgenomen in het risicoprofiel en gemonitord wordt. Veel corporaties treffen vervolgens maatregelen om het risico te mitigeren naar een aanvaardbaar niveau. Ook al voldoen de corporaties niet 100%, de corporatie voldoet wel aan haar eigen norm en monitort het risico. Dit is een goed uitgangspunt
  • Maak een overzicht van de wetten en regels waar je als corporatie aan gaat voldoen. En start met scoren. Welke norm stel je als corporatie? Hoe scoor je er nu op? Welke aanvullende acties zijn benodigd? Zorg dat er opvolging wordt gegeven aan het actieregister en koppel eigenaren aan de acties. Denk er aan dat het compliant zijn niet de verantwoordelijkheid is van één persoon. Het is de verantwoordelijkheid van de complete corporatie.
  • Voer een audit uit op een compliance standaard. Neem niet de gehele standaard, maar bijvoorbeeld een deel. Neem als voorbeeld de woningwet. Start met een audit op het passend toewijzen. Ga met de bevindingen en aanbevelingen aan de slag en zorg dat de kwaliteit binnen de corporatie naar een hoger niveau komt. Gebruik de audit als leermiddel, niet als straf!
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: