Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com

Volledig In Control?

Of Sturen met Lef?

Het NARIS  In Control Framework laat je bedrijf beginnen met een voorgeconfigureerde en rijke omgeving. Vanaf dag één kan je de organisatie laten werken met de basisprocessen voor je bedrijf. Naast de processen zijn alle primaire risico’s ingericht inclusief de gekoppelde controls. Door een grondige uitwerking hiervan kan je snel testen of Opzet eenduidig gedefinieerd is, Bestaan getest kan worden en Werking effectief is. Lijnmanagement kan eenvoudig meewerken door de slimme opzet van het framework. De diverse standaard rapportages geven goed inzicht over processen, risico’s en controls heen en maken vergelijkingen mogelijk zodat je assurance kan afgeven aan stakeholders en kan Sturen met Lef!

Het is makkelijk om iets moeilijk te maken, het is moeilijk om iets makkelijk te maken. Wij maken in control makkelijk!

Wat zijn de voordelen van het In Control Framework?
Basisprocessen

Elk bedrijf kent een aantal basis processen die wij standaard voorgeconfigureerd hebben zoals inkoop (Procure2Pay) en verkoop (Quote2Cash). Als je bedrijf deze processen ingericht heeft voor bijvoorbeeld meerdere segmenten, teams, landen of afdelingen is naast de processen ook de Risk Control Matrix beschikbaar. Lijnmanagement kan door een vereenvoudigde interface makkelijk betrokken worden. Rapportages laten op groepsniveau en per groep de status zien om zo een duidelijk beeld te geven van de operationele status. Je bent nog niet In Control maar hebt het fundament om In Control te komen.

Defined, Tested en Effective

In het Nederlands ook wel genoemd; Opzet, Bestaan en Werking. Met het fundament van basisprocessen, risks en controls kan de eerste slag geslagen worden. Je begint hier niet met een blanco vel. Door gebruik te maken van de basisprocessen hebben we de Controls al klaargezet. Zijn de controls eenduidig voor lijnmanagement (Defined)? Dit draagt bij aan de buy in van lijnmanagement.  Na definitie kan de ingerichte workflow het bestaan van de Controls als stap nemen. Zijn de Controls getest? De volgende stap in de workflow is de Effectiveness. Hebben de Controls ook daadwerkelijk impact? Het gehele proces is in NARIS klaargezet inclusief de controls en risks, workflow, en evidence flow.

Zijn we nu In Control?

Door de visuele rapportages op groepsniveau en de mogelijkheid om in te zoomen op de data, is snel duidelijk wat de operationele status is. De kwaliteit van de rapportages zijn boardroom proof en een verademing ten opzichte van boekwerken aan spreadsheets en documenten. Ook is duidelijk waar de Controls effectief zijn of niet. Je tijd en aandacht kan dus gaan naar de Controls die niet opgezet zijn, niet bestaan of niet werken! En het groeipad naar operationel excellence is geopend!

Wat is inbegrepen?

  • Standaard bedrijfsprocessen
  • Gerelateerde Risks en Controls
  • Workflow voor Defined, Tested en Effective
  • Visuele rapportages

Control, Assurance en Lef

Snel starten? Neem contact op

Coso principe 19: risico communicatie

Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van risicomanagement wil risicomanagement gaan leven in de organisatie. Zeer zeker extern maar ook intern. De organisatie dient dus ook haar communicatiekanalen daarvoor te gebruiken. Communiceren met Stakeholders Om interne en externe stakeholders te informeren zijn er verschillende communicatiekanalen/ instrumenten beschikbaar om risico-informatie op te halen en te delen.[…]

De meeste risico’s deugen!

Een verwijzing naar het zeer interessante boek en aanrader ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. Zou een aantal van zijn conclusies ook toepasbaar zijn op risico’s? Bij voorbaat geef ik aan dat geen van wat ik beweer op enige wetenschappelijk onderbouwing is gebaseerd 😉. Gewoon een blog om de gedachten weer eens de vrije loop[…]

Risicomijdend op donderdag?

Ben jij als mens risicomijdend of juist risiconemend? Het antwoord op deze vraag is essentieel, want fundamenteel voor je besluitvorming en gedrag. Maar op welke dagen van de week is onze tolerantie nu eigenlijk groter en nemen we meer risico’s, en op welke dagen juist minder? Om wat helderheid te scheppen: hier is gedegen onderzoek[…]