Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Risicomanagement Software

Volledig In Control?

Of Sturen met Lef?

Het NARIS  In Control Framework laat je organisatie beginnen met een voorgeconfigureerde en rijke omgeving. Vanaf dag één kan je de organisatie laten werken met de basisprocessen voor je organisatie. Naast de processen zijn alle primaire risico’s ingericht inclusief de gekoppelde maatregelen. Door een grondige uitwerking hiervan kan je snel testen of Opzet eenduidig gedefinieerd is, Bestaan getest kan worden en Werking effectief is. Lijnmanagement kan eenvoudig meewerken door de slimme opzet van het framework. De diverse standaard rapportages geven goed inzicht over processen, risico’s en maatregelen heen en maken groepsvergelijkingen mogelijk zodat je zekerheid kan afgeven en Sturen met Lef!

Het framework geeft invulling aan Rechtmatigheid, Doelmatigheid en is de basis voor een In Control Statement, Verbijzonderde Interne Controle. Hierdoor is het niet alleen een financiële exercitie maar onderkent het ook het bijbehorende risicoprofiel.

Het is makkelijk om VIC ingewikkeld te maken, het is moeilijk om VIC makkelijk te laten werken. Naris laat u zien hoe!

Wat zijn de voordelen van het In Control Framework?
Basisprocessen

Elke organisatie kent een aantal basis processen die wij standaard voorgeconfigureerd hebben zoals Grond Exploitatie, WMO, Afvalstoffenheffing etcetera. Als je organisatie deze 15 processen uitvoert is naast de processen ook de Risico Maatregel Matrix beschikbaar. Lijnmanagement of afdelingen kunnen door een vereenvoudigde interface makkelijk betrokken worden en rapportages laten op groepsniveau en per groep de status zien om zo een duidelijk beeld te geven van de operationele status. Je bent nog niet In Control maar hebt het fundament om In Control te komen.

Opzet, Bestaan, Werking en Audit

Met het fundament van basisprocessen, risico’s en maatregelen kan de eerste slag geslagen worden. Je begint hier niet met een blanco vel. Door gebruik te maken van de basisprocessen hebben we de maatregelen al klaargezet. Zijn de maatregelen eenduidig voor lijnmanagement (Opzet)? Dit draagt bij aan de adaptatie van lijnmanagement.  Na definitie kan de ingerichte workflow het bestaan van de maatregelen als stap nemen. Zijn de maatregelen getest? De volgende stap in de workflow is de effectiviteit. Hebben de maatregelen ook daadwerkelijk impact? Het gehele proces is in NARIS klaargezet inclusief de maatregelen en risico’s, de strategiekaart en het audit template.

Zijn we nu In Control?

Elk van de 15 basisprocessen van een overheidsorganisatie kan op 15 criteria gescored worden die inzicht geven in de mate van volwassenheid. Op deze wijze krijg je snel inzicht in welk proces aandacht verdient, misschien ge-audit moet worden of welke afdelingen voorop lopen. Gerelateerd aan de bruto financiële risicowaarde krijgt In Control een focus en kun je je organisatie meenemen, Want als de cijfers kloppen, is het doel dan gerealiseerd? En als het doel is gerealiseerd, kloppen de cijfers dan?

Wat is inbegrepen?

  • Standaard 15 processen gebaseerd op Overheidstaken
  • Gerelateerde en gekoppelde Risico's en Maatregelen
  • Visuele rapportages
  • Audit template
  • Strategiekaart met gerelateerde risico's
  • Volwassenheidsmeting voor de 15 criteria van Opzet, Bestaan en Werking

Rechtmatig, Doelmatig en In Control

Snel starten? Neem contact op

Coso principe 19: risico communicatie

Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van risicomanagement wil risicomanagement gaan leven in de organisatie. Zeer zeker extern maar ook intern. De organisatie dient dus ook haar communicatiekanalen daarvoor te gebruiken. Communiceren met Stakeholders Om interne en externe stakeholders te informeren zijn er verschillende communicatiekanalen/ instrumenten beschikbaar om risico-informatie op te halen en te delen.[…]

De meeste risico’s deugen!

Een verwijzing naar het zeer interessante boek en aanrader ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. Zou een aantal van zijn conclusies ook toepasbaar zijn op risico’s? Bij voorbaat geef ik aan dat geen van wat ik beweer op enige wetenschappelijk onderbouwing is gebaseerd 😉. Gewoon een blog om de gedachten weer eens de vrije loop[…]

Risicomijdend op donderdag?

Ben jij als mens risicomijdend of juist risiconemend? Het antwoord op deze vraag is essentieel, want fundamenteel voor je besluitvorming en gedrag. Maar op welke dagen van de week is onze tolerantie nu eigenlijk groter en nemen we meer risico’s, en op welke dagen juist minder? Om wat helderheid te scheppen: hier is gedegen onderzoek[…]