Kansen voor internal audit ten aanzien van risicomanagement? 3

Aan welke knoppen van het weerstandsvermogen kunnen gemeenten draaien. Dit thema stond centraal in een sessie voor raadsleden van de gemeente Arnhem naar aanleiding van 2 aangenomen moties om meer duidelijkheid over de knoppen van het weerstandsvermogen te verschaffen.

Volop in beweging

Bij veel gemeenten is de paragraaf weerstandsvermogen belangrijker dan ooit. Nu met de corona crisis en de problemen in het sociaal domein grote risico’s spelen is de vraag rondom de robuustheid van de financiële positie en de bestuurlijke keuzes volop in beweging.

Door de risico’s en buffers in samenhang te bekijken met de bestuurlijke keuzes krijg je meer inzicht in de robuustheid van de financiële positie. Hierbij gaat het niet alleen over weerstandsratio maar ook de verhouding met de kengetallen voor solvabiliteit en de netto schuldquote en de flexibiliteit van de begroting om tegenvallers op te vangen.

Vergelijkbaarheid gemeenten?

Naris is samen met de accountant Deloitte en Sander Mooij (onderzoeker en consultant risicobeheer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gevraagd hun visie te delen. In de aanloop hiernaar zijn een aantal benchmarks uitgevoerd op zowel de kengetallen als ook de ratio van het weerstandsvermogen.

Qua paragraaf weerstandsvermogen zijn er veel verschillen tussen gemeenten. Hoe de benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend verschilt.

• totstandkoming van het risicoprofiel (1 financiële persoon die 10 risico’s opschrijft of een breed decentraal opgehaald profiel geconsolideerd en gevalideerd naar een top 10).
•Alle risico’s meegenomen in de Monte Carlo simulatie of alleen de top 20
•90% zekerheid of 95% zekerheid
•Structurele risico’s wel of niet zwaarder wegen

Maar ook qua beschikbare weerstandscapaciteit; zijn er grote verschillen wat er wel of niet meegeteld wordt; vooral bestemmingsreserves of stille reserves?

Vergelijkbaarheid gemeenten?

Naris is samen met de accountant Deloitte en Sander Mooij (onderzoeker en consultant risicobeheer van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) gevraagd hun visie te delen. In de aanloop hiernaar zijn een aantal benchmarks uitgevoerd op zowel de kengetallen als ook de ratio van het weerstandsvermogen.

• totstandkoming van het risicoprofiel (1 financiële persoon die 10 risico’s opschrijft of een breed decentraal opgehaald profiel geconsolideerd en gevalideerd naar een top 10).
•Alle risico’s meegenomen in de Monte Carlo simulatie of alleen de top 20
•90% zekerheid of 95% zekerheid
•Structurele risico’s wel of niet zwaarder wegen

Maar ook qua beschikbare weerstandscapaciteit; zijn er grote verschillen wat er wel of niet meegeteld wordt; vooral bestemmingsreserves of stille reserves?

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: