Moeilijk te verkopen risico’s

De Ponte Morandi in Genua. Wat een dramatisch beeld. Een beeld dat voorlopig  op ons netvlies blijft staan. Had dit voorkomen kunnen worden? Kunnen wij achteraf als captain hindsight (echt leuk filmpje) iemand de schuld geven? Natuurlijk hebben de experts dit van tevoren voorspeld, toch?

Hoe verkoop je?

Achteraf waren er natuurljik signalen, er waren meningen dat er iets met de brug moest gebeuren. En er gebeurde al wat, maar kennelijk niet rigoureus genoeg.

Iemand had deze signalen moeten oppakken, ze goed moeten “vermarkten” zodat bestuurders direct geld beschikbaar konden stellen voor het vervangen van de brug. Probleem is dat dit soort investeringen altijd concurreren met andere investeringen. Denk bijv. aan een nieuw ziekenhuis welke wellicht  meer public value creeert.  De praktijk leert dat investeringen als deze zeer moeilijk te verkopen zijn. Waarom?

Slow risk

De kans dat een dergelijke grote brug zou instorten is zeer klein. Risico’s met een degelijke kleine kans krijgen weinig aandacht. Het zijn slow risks, daarmee niet urgent. Echter, door onderhoud uit te stellen – iets wat in crisistijden gebeurt- wordt de kans steeds groter dat er ergens iets fout gaat. Maar hoe dan ook, het blijft een risico met een kleine kans.

Grote getallen

Daarnaast heeft Italië  duizenden bruggen waar iets mis kan gaan. Welke hiervan is het meest risicovol? Moet nu elke brug bekeken worden of alleen die bruggen gebouwd voor 1960 en waar de laatste 20 jaar bezuinigd is op onderhoud? Of waar veel incidenten hebben plaatsgevonden? En als de ene brug wel geld krijgt, waarom de andere dan niet? Kortom precendentwerking maakt het moeilijk om prioreiten te stellen.

Leren

Mijns inziens gaan er dingen mis in de wereld en zal dit altijd zou blijven. Wij kunnen niet alles voorkomen maar we moeten wel ons best doen. We dienen te  leren van dit soort rampen en vooral de juiste prioriteiten stellen. Dit betekent niet alle bruggen vervangen maar snel de juiste focus op de meest risicovolle aanbrengen.

Daarnaast dient er meer risicogestuurd gewerkt te worden en dienen early warning signals benoemd te worden en gebruikt om te sturen.

Maar los van  dit alles dienen dit soort niet-sexy risico’s goed verkocht worden bij de bestuurders.  Dit betekent dat de risicomanager om de tafel dient te gaan met de communicatie- of marketing-afdeling.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: