Mood at the middle

Eigenlijk mag je niet met risicomanagement starten als de “tone at the top” niet goed is. Daarom wordt er relatief veel aandacht besteed om de top mee te krijgen. Immers als de directie het juiste gedrag laat zien volgt de rest van zelf. Toch is de praktijk vaak weerbarstig. Met enige regelmaat zie ik dat de top ….

  • risicomanagement teveel als eenmalige exercitie ziet (los van de reguliere business)
  • risicomanagement te veel aan de tweede lijn overlaat.
  • vergeet de stukken door te communiceren naar het midden management
  • onvoldoende het besef heeft dat het bij risicomanagement direct om hun eigen management stijl gaat
  • niet in staat is om zich kwetsbaar op te stellen naar de rest van de organisatie

Mood at the middle

Naast de tone at the top is het daarom van belang het middenmanagement minstens dezelfde aandacht te geven. Hier zit mijn inziens de echte cultuur verandering. Zij zitten immers dichter op de kernactiviteiten en hebben contacten met de belangrijkste klanten/ afnemers. Daarmee zijn zij de oren en ogen van de organisatie welke signalen in een vroeg stadium kunnen opvangen.

Verleiding

Als je niets geeft kun je ook niets terug verwachten. Het midden management dient daarom verleid te worden.  Dus…..

  • Organiseer een serie goede risico-dialogen voor het eigen management team. Niet eenmalig, maar bijv. 4 dialogen per jaar. Dit zorgt voor de juiste druk om ook om de sessies heen risicobewust te handelen. Zorg voor een goede intake om de ambities zo veel mogelijk in de sessie te verwerken. Sluit hierbij zo veel mogelijk aan bij de doelstellingen van de afdeling. Randvoorwaarden zijn veiligheid en minimale belasting. Een veilige omgeving creëer je door de afspraak dat alles binnen de afdeling blijft behalve als daar overeenstemming over is. Qua belasting moet een sessie van 1.5 a 2 uur voldoende zijn. Gebruik daarbij een versnellingskamer zodat men daarna ook echt klaar is.
  • Bouw een risicoregister of kennisdatabase zodat het middenmanagement het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden.
  • Vergroot de kennis en kunde op gebied van risicomanagement door iemand in zijn eigen omgeving te trainen. Deze medewerker (soms risicomanagement coördinator genoemd) kan hem helpen bij analyses en rapportages. Organiseer een training voor de risico-coördinatoren van de verschillende afdelingen waarbij vooral op houding en gedrag wordt ingegaan.
  • Zorg voor (positieve) groepsdruk binnen de afdeling door het integrale beeld van de afdeling te laten zien. Wie heeft de meeste risico’s en wie de minste?
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: