Contact NARIS
Contact
Email to
info@naris.com
Ontwikkelingen in de corporatiesector

Ontwikkelingen in de corporatiesector

Terug naar overzicht | | | Reageer op dit bericht

De corporatiesector is in beweging. Toezichthouders spelen een belangrijkere rol en ze vragen steeds meer van de corporaties. Zo wordt er niet alleen vanuit de externe toezichthouders – de Autoriteit Woningcorporaties (AW) en het Waarborgfond Sociale Woningbouw (WSW) – Maar ook vanuit interne toezichthouders als de Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT).

Dit leidt er toe dat de regeldruk binnen de corporatie toeneemt. Er zijn inmiddels meer dan 130 wetten- en regels waar jullie als corporatie aan dienen te voldoen. Hoe houden jullie daarin het overzicht?

Een ander sprekend voorbeeld is de intreding van de onafhankelijke control functie. Deze functie is met de vernieuwde woningwet in 2015 in werking getreden en verplicht voor corporaties met meer dan 2.500 verhuureenheden (veh) in portefeuille.

Naris ziet dat door de ontwikkelingen in de markt steeds meer transparantie en verantwoording wordt gevraagd en dat er (bewust of onbewust) steeds meer invulling wordt gegeven aan het Three Lines of Defece model. Maar hoe laten we die drie linies nu goed met elkaar samenwerken?

Lees meer


Naris

Ontwikkelingen in de corporatiesector
Wij zetten in op jóú en faciliteren kennisdeling!

Reageer op dit bericht

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *