Risicomanagement woningcorporaties

TOP FEATURES DIE WONINGBOUWCORPORATIES GEBRUIKEN:

risk-management

Risk en control

Hierbij worden frameworks gebouwd of geïmporteerd waardoor standaard informatie beter uit de verschillende organisatieonderdelen van woningcorporaties worden verzameld.

save

Kennisdatabase

Een kennisdatabase houdt processen op orde door inzicht te creëren in de key risico’s voor verschillende processen en thema’s zoals fraude, informatiebeveiliging en financiële risico’s binnen woningcorporaties.

compliance

Compliance en privacy

Bij het bouwen en importeren van een legal of privacy control framework wordt het bewustzijn van risico’s vergroot binnen de een woningcorporatie. PIA’s of DPIA’s en risicodialogen dragen hier ook aan bij.

security

OOB status

Als OOB-organisatie is het belangrijk om de interne beheersing en de controleaanpak naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast is het ook belangrijk om aan wettelijke kwaliteitsbeoordelingen te voldoen. Deze informatie wordt weergegeven in de OOB-status.

preferences

Project Risk Management

Project Risk Management biedt de mogelijkheid om gestandaardiseerde vormen van risicoanalyses toe te passen om zo het projectportfolio van jouw woningcorporatie beter in beeld te brengen.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Governance, Risk en Compliance voor Woningbouwcorporaties

Controledruk, strengere wetgeving en een stapeling van toezichthouders vergroot voor woningcorporaties de noodzaak tot professionalisering. Het gaat hierbij om professionalisering van de bedrijfsvoering waarvoor het Three Lines Model een zeer geschikte basis vormt voor inrichting van het Risk Control Framework. Ondersteun het management, de bedrijfsvoering én de internal audit met een integrale GRC-oplossing voor woningcorporaties. Met de NARIS GRC® software wordt de complete werking van het Three Lines Model ondersteund.

Aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving

Of het nu gaat om de Governance Code Aedes, MVO of andere wet- en regelgeving; de verplichte controles moeten uitgezet worden binnen de woningcorporatie zelf. GRC-software ondersteunt deze verschillende processen. GRC-software zorgt namelijk voor een integraal beeld en geeft inzicht in de acties die genomen moeten worden.

Één control als basis

Verschillende toezichthouders (AW, WSW, Aedes) zorgen voor overlappende wet- & regelgeving en dubbel werk. Efficiëntie en bewijslast zijn dan ook twee speerpunten waar veel woningcorporaties behoefte aan hebben. Optimale efficiëntie wordt gestimuleerd door één control vast te leggen en deze vervolgens aan verschillende normen te koppelen. Zo kan tegelijkertijd door ook door één control bewijslast worden verzameld.

Aan de slag met soft controls

Betrek het management van je woningcorporatie en verzamel eenvoudig informatie met vragenlijsten, self-assessments, een kennisdatabase en risicodialogen. Op basis van deze informatie kan direct actie worden ondernomen en verder worden gegaan met risicomonitoring.

Van rule-based naar risk-based auditing

Het aansluiten van je auditplanning bij de strategie en strategische risico’s van jouw woningcorporatie is een zeer goede zet. Betrek bij dit proces de organisatie om vervolgens de PDCA-cyclus af te maken middels het uitzetten en monitoren van de aanbevelingen.

“De risicokaart werkt uitstekend! Vroeger was risicomanagement vooral een lijstje afvinken en klaar. Nu is het bespreekbaar. We handelen vanuit vier hoofddoelstellingen en elf kritieke succesfactoren. Randverschijnselen laten we los en we focussen op wat echt belangrijk is.”

Ietse Jongsma

Manager bedrijfsvoering Woonconcept

“Het wordt vaak gezien als het ‘zoveelste systeempje’ dat ons moet helpen beter te werken. Maar eigenlijk krijg je juist door risicomanagement het tegenovergestelde. Geen systeem, maar mee bewustzijn van hetgeen waarmee je bezig bent.”

Robèrt van der Wegen

Controller Tablis Wonen

“Hun risicomanagement- software is onderdeel van ons framework waarin de risico’s voor onze organisatie worden vastgelegd. Hierdoor kunnen we beter grip houden op de risico’s en wordt de brug tussen lijn en directie gelegd.”

Martijn Busscher

Controller De Alliantie

Ook benieuwd en wil je teruggebeld worden?

Laat het ons weten

Telefoon oranje

Inspiratie voor woningcorporaties