Neem contact op
Neem contact op
Plan direct een afspraak met een expert!
+31 88 - 430 01 00
Meer informatie ontvangen? Mail naar
info@naris.com

Audit

De voordelen

  • GRC kennisdatabase & benchmark info
  • risicomanagement, compliance en audit in één systeem
  • beheer van opzet, bestaan en werking conform standaarden IIA
  • aantoonbaar onafhankelijk en betrouwbar auditen
  • proactief sturen op naleving middels geautomatiseerde herinneringen
  • bespaart tijd- en kosten door efficiënte optimalisatie van processen
  • gebruik maken van audits opgesteld door andere organisaties
  • rapportage van bevindingen en trends

Auditor, zorg dat je werk niet voor niks is

Je voert tal van audits uit en legt verantwoording af naar de accountant en het management. Hoe houd je overzicht en toets je op de belangrijkste key controls? Je moet aantonen dat je metingen onafhankelijk en betrouwbaar zijn, anders is het voorwerk voor niks geweest. En je wilt dat de bevindingen input zijn voor besluitvorming en dan de opvolging monitoren. Hoe ga je dat doen?

Risk-based auditing

NARIS® Audit software faciliteert risk-based auditing. Verschillende rollen en rechten binnen het systeem ondersteunen onafhankelijke toetsing en controle. Door de combinatie met de NARIS® Risicomanagement worden audits direct gekoppeld aan het risicoprofiel van de organisatie. Als bevindingen van audits nieuwe risico’s aantonen, kunt u die toevoegen aan het risicoprofiel. Zo stuurt u proactief op beheersmaatregelen. Met de uitgebreide rapportagemogelijkheden geeft u zicht op uw bevindingen en maakt u eenvoudig duidelijk wat prioriteit moet krijgen.

Clientcase

Agnes Pol, manager Finance & Control woningcorporatie Actium

“Wij gebruiken NARIS® Audit als verantwoordings- en vastleggingssysteem. Daarin is de koppeling met de beheersmaatregelen uit NARIS® Risicomanagement voor ons een belangrijk voordeel. Die koppeling maakt een integrale benadering mogelijk. Onze controllers leggen de bevindingen van hun audits in NARIS® Audit vast. De velden in deze module structureren de verslaglegging als vanzelf.

Daarnaast biedt het controllers de mogelijkheid om bij te houden of de aanbevelingen uit audits zijn opgevolgd. Omgekeerd leiden aanbevelingen uit NARIS® Audit tot nieuw te ontwikkelen beheersmaatregelen in NARIS® Risicomanagement. Daarmee is de cirkel rond. We konden snel met NARIS GRC® aan de slag door te beginnen met een eenvoudige inrichting van het systeem. Dat heeft de acceptatie binnen de organisatie vergroot. Zodra we functies willen toevoegen, biedt NARIS GRC® daarvoor veel mogelijkheden. Het is toegankelijk en gebruikersvriendelijk. Bovendien is NARIS GRC® voor onze gebruikers heel herkenbaar, omdat het dezelfde terminologie hanteert als onze organisatie. NARIS GRC® staat dicht bij de praktijk. Regelmatig krijgen we updates waarin verzoeken vanuit de praktijk zijn meegenomen. Dat maakt het systeem effectief. De ondersteuning vanuit het Naris is kundig en soepel. We zijn goed geholpen bij de inrichting van het systeem en als we vragen hebben, krijgen we snel antwoord.”

 

Waarom NARIS® Audit?

Webbased
Webbased
Overal toegankelijk met eigen gebruikersrechten
Kennis/database
Kennis/database
Benchmark informatie en historie eigen organisatie
Maatwerk
Maatwerk
Flexibel inrichten van proces en look & feel
Integraal
Integraal
Binnen 1 systeem doelstelling, audit & compliance koppelen

Vaak aangeschaft in combinatie met: