Responsible-Disclosure 

Dit vragen we u

 • Meld uw bevindingen zo snel mogelijk via het emailadres:
  responsible.disclosure@naris.com
 • Geef ons voldoende informatie om het probleem te reproduceren. Zo kunnen wij het probleem zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende. Maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn
 • Laat uw gegevens achter zodat wij contact met u kunnen opnemen. Zo kunnen we samen werken aan een veilig resultaat. U kunt ook iets anoniem melden. Dan kunnen wij u niet op de hoogte houden en afspraken met u maken over de afwikkeling
 • Deel uw bevinding niet met anderen totdat het probleem is opgelost
 • Ga verantwoordelijk om met de kennis over het beveiligingsprobleem. Door bijvoorbeeld:
  • Niet meer data op te halen dan nodig is om het lek aan te tonen
  • Geen gegevens in te kijken, te verwijderen of aan te passen
  • De toegang niet te delen met anderen of
  • Geen eigen ‘back-door’ in het systeem te plaatsen
 • Wis alle gegevens die u via het beveiligingsprobleem heeft opgehaald, zo snel mogelijk
 • Zet geen aanvallen in op
  • fysieke beveiliging
  • social engineering
  • plaatsen van malware
  • distributed denial of service
  • spam
  • applicaties van derden enzovoort

Dit beloven wij

 • Wij nemen geen juridische stappen als u zich houdt aan bovenstaande verzoeken
 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk
 • Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden zonder uw toestemming. Tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen
 • Wij lossen het probleem zo snel mogelijk op
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van de oplossing
 • Wij bepalen in overleg met u of en op welke manier over het probleem wordt gecommuniceerd
 • Wij vermelden, als u dit wilt, uw naam als ontdekker in de berichtgeving over het gemelde probleem

Leidraad Nationaal Cyber Security Centrum

Wilt u zwakke plekken in IT-systemen melden? Het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft hierover een leidraad gemaakt.