Procesmanagement.

Integreer risico- met procesmanagement voor een nog betere risico-gebaseerde besluitvorming.

Met het toevoegen van de NARIS-GRC®-functie Procesmanagement, zorg je ervoor dat risico’s en beheersmaatregelen nóg beter kunnen worden beoordeeld, dat iedereen de juiste werkwijze hanteert en dat samenwerking wordt gestimuleerd. Hierdoor ontstaat er meer draagvlak, meer verantwoordelijkheid en zorgt het voor een hoger risicobewustzijn.

procesmanagement

Waarom Procesmanagement én Risicomanagement?

Wil je meer grip op risico’s in jouw organisatie dan moet je procesmanagement en risicomanagement als één geheel zien. Los van elkaar laat je veel kansen onbenut.

Hoe kun je risico’s managen zonder dat je weet wat dit voor het werkproces betekend? Hoe kun je een werkproces managen als je niet weet hoe, of, wanneer zich welke risico’s kan voordoen?

Procesmanagement zonder risicomanagement is als een bergbeklimmer gezekerd aan iets wat niet goed vastzit. Het lijkt alsof de risico’s goed worden beheerst, maar in de praktijk is dit niet geborgd in het proces oftewel de manier van werken. Zonder goede borging van de risico’s in het proces creëer je geen maximale zekerheid.

Risicomanagement gaat hand in hand met procesmanagement

Accountants vragen altijd om beschreven processen, omdat ze dan kunnen achterhalen of er op de juiste wijze gewerkt wordt. Nieuwe medewerkers vragen vaak naar de juiste werkwijze, omdat ze dan weten waar ze wat kunnen vinden en in welke volgorde zaken gedaan moeten worden. De praktijk is weerbarstig dus vastleggen van processen wordt aangeraden voor de key-processen. In deze processen zitten ook de risico’s die de meeste impact kunnen hebben op de resultaten van de organisatie.

Een goede visualisatie van beiden helpt om te bepalen welke processen en welke risico’s key zijn, zodat sturing hierop mogelijk is.

Met 1 druk op de knop aan de accountant laten zien hoe je Proces Control Framework eruit ziet!

Een kijkje in onze software

De NARIS-GRC®-functie Procesmanagement als toevoeging op Risicomanagement in stappen:

Met NARIS-GRC® Procesmanagement kunnen processen worden gevisualiseerd en worden bekeken.


procesmanagement

Of het nu gaat om controls of risico’s je koppelt ze eenvoudig aan elke processtap in je procesdiagram. Je zet ze vervolgens uit naar de verantwoordelijke medewerker(s).


procesmanagement

De verantwoordelijke medewerker ontvangt een push notificatie en of een e-mail met betrekking tot de uitgezette risico of control. 


procesmanagement

De medewerker kan vervolgens het assesment invullen, van toepassing verklaren, risico inschatten, bewijsmateriaal toevoegen etc.

Note:
Aan de rechterkant is het proces zichtbaar waardoor de medewerker zijn of haar verantwoordelijk kan zien binnen het gehele proces. Dit zorgt niet alleen voor inzicht in het proces maar ook voor een hoger risicobewustzijn.  


procesmanagement

De proces-eigenaar (risicomanager, 2de lijns medewerker) krijgt zo overzicht en inzicht op alle risico’s en controls binnen een proces. Door het slimme en flexibele datamodel is snel zichtbaar welke risico’s en / of maatregelen key zijn voor de organisatie en waarop gestuurd moet worden.


procesmanagement

Rapporteer via Power BI. Laat zien dat je kwaliteit borgt met een goed ontworpen proces wat tevens handvatten biedt om een goede beoordeling te doen.


procesmanagement

NARIS-GRC® Procesmanagement met Risicomanagement

TOP 5 VOORDELEN

Risico's en maatregelen worden nóg beter beoordeeld

Iedereen hanteert dezelfde en juiste werkwijze

Het zorgt ervoor dat proceseigenaren en risico-eigenaren gaan samenwerken

Risicomanagement krijgt veel meer draagvlak

Medewerkers krijgen verantwoordelijkheid en een hoger risicobewustzijn

Wil je graag een demo ontvangen?

Geheel vrijblijvend in 30 minuten.

Maximaal Smart In Control

Haal meer uit ons GRC-platform en koppel extra functies toe aan Risicomanagement en Procesmanagement.

Alle NARIS-GRC-functies werken integraal samen, zodat data eenmalig wordt vastgelegd en optimaal samenwerken. Dat is maximaal Smart in Control!