De drie onderdelen van een succesvolle risico analyse

Risico inventarisatie

Door duidelijkheid van doelstellingen en context ontstaat er organisatie breed een goed risicobeeld. Alle risico’s zijn daardoor makkelijker te inventariseren. Verder haalt het stakeholders naar boven en betrekt ze actief.

Analyseren risico’s

De risico inventarisatie kan nu gestructureerd worden door bijvoorbeeld kans x impact én een strategie vast te stellen. Hierdoor krijgt het brede risico profiel focus en prioriteit.

Monitoren van risico’s

Het risicoprofiel leidt tot de juiste acties en maatregelen. Monitoring toont aan of de strategie effectief is en waar bijsturing of verbetering noodzakelijk is. Hierdoor ontstaat een levend risico profiel en een betrokken organisatie.

Hou risico’s top-of-mind door middel van een risico analyse

Een goede risico analyse levert inzicht over de impact die een risico kan hebben op onderdelen zoals de waarde van het bedrijf, het imago, het merk en de betrouwbaarheid. Om dit te bereiken wordt de impact van een risico (in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen) vaak op meerdere niveaus beoordeeld. Denk hierbij aan divisies, functies, projecten en operationele eenheden. Het komt regelmatig voor dat risico’s die op een afdeling of project als belangrijk worden beoordeeld geen of minimale impact hebben op de organisatiedoelstellingen. Door het structureren van risico analyses ontstaan risk maps op verschillende niveaus. Het koppelen van risico’s aan maatregelen en acties voorziet de organisatie van een risicomatrix die actief opgevolgd kan worden. Het monitoren en rapporteren houdt risico’s top-of-mind.  

Three Lines Model

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Soorten risico analyses

Kwalitatieve analyse

Kwalitatieve analyses (zoals interviews, workshops, enquêtes en benchmarking).

Kwantitatieve analyse

Kwantitatieve analyses (zoals modellering, beslissingsbomen, Monte Carlosimulaties).

Fouten boom analyse

Analyse en doorrekening kans van de meest ongewenste reactie (topgebeurtenis).

Koppel risico’s aan doelen

De impact van risico’s op de waarde van je organisatie, het merk, het imago en de betrouwbaarheid is alleen vast te stellen door risico’s te koppelen aan doelen. Met NARIS GRC is het in één oogopslag duidelijk wat de impact van risico’s is op de doelstellingen. Zo ontstaat er een organisatie breed draagvlak én inzicht in de waarde van GRC.

Integrale aanpak GRC >

Input verzamelen van stakeholders

Stakeholders hebben regelmatig moeite om een waardevolle bijdrage te leveren aan een succesvol GRC. Het omzetten van ‘hun belevingswereld’ naar een standaard taal van risico analyse blijkt complex. GRC software stelt stakeholders in staat om eenvoudig risico’s op te voeren en te prioriteren. Daarnaast helpt het om te komen tot een gezamenlijke analyse waarbij onderdelen als het vaststellen van kans x impact als leuk wordt ervaren. Ook draagt het bij aan de levensloop van risico’s en monitoring van maatregelen. 

Meer weten over GRC Software > 

Van Excel-chaos naar overzicht en prioriteit

Organisaties beginnen vaak met het uitvoeren van risico analyses in Excel. Een uitstekende stap om gestructureerd met risico management om te gaan! Wel leidt dit snel tot Excel-chaos en vraagt een volgend volwassenheidsniveau om meer. GRC software maakt het mogelijk om van risico analyse naar risicomanagement te groeien middels overzicht, prioriteit en beheersing. Dit in de vorm van heatmaps, rapportages en de koppeling met maatregelen en acties. Allemaal in één GRC platform.   

Nog steeds spreadsheets? >

Monte-Carlo simulatie

Niet alle risico’s treden in volle omvang tegelijkertijd voor. Met de Monte-Carlo simulatie worden 10.000 trekkingen gedaan en wordt statistisch doorgerekend wat een noodzakelijke risicoreserve zou moeten zijn. In NARIS GRC is het mogelijk zelfstandig op meerdere niveau’s Monte-Carlo simulaties uit te voeren

Risicodialoog

Als risicomanager dien je vooral het gesprek over de risico’s met de organisatie aan te gaan. Met Naris GRC is het mogelijk om voor en na beheersmaatregelen over risico’s te stemmen. Dit kan zelfs anoniem om stem-beïnvloeding te voorkomen. Na bespreking van de perceptieverschillen kun je als facilitator een uiteindelijk waarde geven aan de kans en impact.

De 8 stappen van risico analyse

Handige infographic over de 8 belangrijkste stappen

Inspiratie rondom risico analyse.

Meer weten over risico analyse?

Heb je vragen over de wijze waarop je slim risico analyses uit kunt voeren? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vul het formulier in of
bel met Floor:

Floor Bakker

Bel mij terug!

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul onderstaand formulier in.