Nog steeds spreadsheets?

Ja, het is een open deur onderzoek of “wij van wc-eend” maar keer op keer bewijzen onderzoeken dat een Governance, Risk en Compliance strategie tooling nodig heeft om dit goed te faciliteren. Of vind jij de spreadsheets lijstjes en ellenlange documenten wel inzichtelijk genoeg om te sturen en cyclisch te kunnen werken?

De OCEG organisatie heeft onderzoek laten doen.

Volwassenheidsonderzoeken helpen om risicomanagement te structureren en geven vaak ook inzichten hoe het werkt in de praktijk. Dus altijd goed om even doorheen te lezen.

Vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat organisaties met integrale GRC strategie aanzienlijk meer vertrouwen hebben in het in kaart brengen van risico’s en controles en GRC-activiteiten.  En daarmee het vermogen om te schakelen in veranderende en dynamische omgeving. Bij organisaties met een silo-aanpak ontbreekt dit vertrouwen.

Voordelen GRC-software t.o.v. Spreadsheets

Uit het  onderzoek naar de volwassenheid van GRC blijkt dat meeste organisaties zijn op zoek naar technologie om hun geïntegreerde GRC-processen te ondersteunen. Technologie wordt gezien als een hulpmiddel om GRC-processen te integreren met als doel dat de processen efficiënter, effectiever en wendbaarder worden. Natuurlijk is de dialoog belangrijk maar ook de vastlegging van de informatie moet gebeuren om te laten zien dat GRC echt werkt in je organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat organisaties met geïntegreerde GRC-processen melden een reeks specifieke voordelen die ze hebben behaald met software;
  1. minder hiaten in risico-control en compliance-processen (74%).
  2. vermindering van dubbele activiteiten en processen (59%).
  3. toename capaciteit om GRC-managementinformatie te verzamelen en te rapporteren (50%).

Alles bij elkaar neemt de efficiency van het GRC proces toe en bespaart het daarmee kosten en irritatie van dubbel werk. 

Dit zijn de redenen waarom een derde van de kleine, middel en grote organisaties binnen een jaar met integrale GRC-software aan de slag gaat.

Wil je het zelf proberen? Neem dan contact met ons op. We kunnen je spreadsheets en andere documenten eenvoudig importeren zodat je direct aan de slag kan gaan om bijvoorbeeld een scenario analyse te doen door middel van simulaties.

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
spreadsheets bio NARIS Audit Risicomanagementtaken business controller COSO GRC

In het kort:

Meer artikelen: