De drie stappen van een self assessment

Vragenlijst opstellen

Een doeltreffende vragenlijst ontstaat door zaken als een norm, control of risico te vertalen naar een eenduidige set vragen. Het doel is daarbij dat deze vragenlijst breed kan worden uitgezet; zowel binnen als buiten de organisatie.

Self assessment uitzetten

In de ideale wereld worden vragenlijsten digitaal verspreidt onder de beoogde doelgroep. Respondenten kunnen vervolgens op een eenvoudige wijze een vragenlijst beantwoorden. Op een moment en locatie die voor hen het beste past. 

Resultaten analyseren en opvolgen

De verkregen antwoorden worden geaggregeerd en gescoord. Met dit overzicht is de organisatie vervolgens in staat om de self assessments te analyseren, risico’s te prioriteren en een actieplan te definiëren.

Krijg zicht op risico’s, controls en compliance

Voldoen afdelingen, leveranciers en partners aan de GRC-kaders waaraan de organisatie zich committeert? Die vraag staat telkens centraal bij het uitvoeren van risk self assessments. Het is daarom een doeltreffend middel dat makkelijk, schaalbaar en frequent ingezet kan worden. Het helpt – optimaal en objectiveerbaar – zicht te krijgen op risico’s, controls en complianceDoor één set van vragen uit te zetten bij verschillende afdelingen, leveranciers of partners ontstaat daardoor een eenduidig beeld. De resultaten kunnen vervolgens worden afgezet tegen de meetlat van de organisatie. Hiermee wordt prioriteit en focus bepaald voor de acties en opvolging die noodzakelijk is om in control te zijn én te blijven. Door het repeterende karakter ontstaat een boeiend inzicht in de wijze waarop risicoprofielen zich in de tijd ontwikkelen.  

Three Lines Model

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Respondent-vriendelijke vragenlijsten opstellen

De kwaliteit van een self assessment kan aanzienlijk verhoogd worden wanneer gebruiks-vriendelijke vragenlijsten als basis worden gebruikt. Hulpteksten, duidelijke verwachtingen en voortgangsindicatie zijn manieren om dit te bereiken. NARIS GRC maakt het mogelijk om voor respondenten GRC kaders uit te zetten en te beantwoordenDeadlines, tussentijds opslaan en notificaties begeleiden de respondent om op tijd de vragen te beantwoorden en het proces succesvol af te ronden 

Herbruikbare vragenlijst met één druk op de knop uitzetten

De meerwaarde van self assessments wordt vergroot wanneer deze frequent worden ingezet. Herbruikbare vragenlijsten maken het mogelijk om met één druk op de knop een self assessment te herhalen. Het gebruik van GRC software geeft daarnaast inzicht in de aanwezig vragenlijsten en NARIS GRC gaat zelfs een stap verder door een basis set ter beschikking te stellenOf het nu gaat om een DPIA of een uitvraag aan verbonden partijen; dergelijke self assessments hoeven niet telkens opnieuw uitgewerkt te wordenHierdoor wordt het eenvoudig met een bepaalde frequentie dezelfde vragenlijst uit te zetten en de resultaten (met voorgaande momenten) te vergelijken. 

Direct inzicht in resultaten

Visuele rapportages helpen om diverse inzichten te creëren en in één oogopslag perspectieven te krijgen in de mate waarin voldaan wordt aan de GRC kadersNiet alleen het verbeterpotentieel, maar ook de positieve resultaten zorgen voor een bijdrage aan de risico en compliance cultuurHet onderbrengen van self assessments in professionele GRC software helpt om een totaalbeeld van de organisatie te visualiseren. Daarnaast kan ingezoomd worden op afdelingen, teams en externe partijen. Verder zijn benchmarks en vergelijkingen beschikbaar om zo de organisatie te helpen verbeteringen door te voeren of maatregelen te nemen. Zo worden de GRC kaders continu bewaakt en verbeterd. 

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Inspiratie rondom self assessments.

Laten we praten.

Heb je vragen over onze oplossingen voor jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op

Vul het formulier in of
bel met Kim:

Kim Vorgers

Neem vrijblijvend contact op

Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Vul onderstaand formulier in.