Risicomanagement voor de overheid

TOP  FEATURES  DIE DE LOKALE OVERHEID GEBRUIKT

risk-management

Risicoregister met kennisdatabase

Snel van start met actuele risico’s en controls o.h.g.v. rechtmatigheid, informatiebeveiliging en financiële risico’s voor elke soort lokale overheid.   

save

Scenario analyse/ Monte Carlo simulaties

Het risicoprofiel wordt middels een Monte Carlo simulatie doorgerekend. Hierdoor worden de top risico’s inzichtelijk en wordt de benodigde weerstandscapaciteit onderbouwd. 

compliance

VIC informatie

Op ieder moment van de dag is ‘met één druk op de knop’ alle audit-informatie beschikbaar.

security

Control Dashboard 

Gebruik risk & control frameworks als basis voor informatievoorziening en maak zo inzichtelijk welke afdelingen wel of niet in control zijn. Leer daarbij actief van best practices binnen de lokale overheid.

preferences

Interactieve risicodialoog 

Draagvlak voor de belangrijkste risico’s per afdeling of project ontstaat door risico’s met elkaar (online) te bespreken, aan te vullen en kans & impact in te schatten. 

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

In controle over grote vraagstukken

De lokale overheid opereert als eerste overheid en heeft te maken met grote vraagstukken zoals de coronacrisis, duurzaamheid, klimaat en demografische ontwikkelingen. Dit vereist een goede samenwerking tussen complexe netwerken. Hierbij dient het AB, DB en de organisatie aantoonbaar rechtmatig te handelen en worden zij genoodzaakt om bewijslast rondom risicobeheersing goed vast te leggen. 

Weerstands-vermogen en risicoreserve

De risicoreserve onderbouwen is vaak een lastig proces. Om discussies te voorkomen is het aan te bevelen om aan te sluiten bij een standaard aanpak van gemeenten. Aandeelhouders maken vaak gebruik van een standaard paragraaf weerstandsvermogen met een Monte Carlo simulatie van de risico’s. 

Stappen naar rechtmatigheids-verklaring

Rechtmatigheid gaat veel over risico’s en de vastlegging van bestaande beheersmaatregelen. Veel organisaties zien de rechtmatigheidsverklaring als kans om de bedrijfsvoering van de organisatie te professionaliseren. Gebruik maken van een best practice risk en control raamwerk van risk en control framework  m.b.t. vanuit de belangrijkste processen.

Voldoen wet- en regelgeving/ normenkader

Informatiebeveiliging en privacy zijn kwetsbare onderdelen voor de lokale overheid. Voldoen aan de BIO vraagt daarom om aantoonbare beheersmaatregelen. Deze informatie is uit de organisatie op te halen dankzij CRSA, een incidenten app of standaard risk control assessment. 

Monitoring bevindingen -aanbevelingen

Vanuit externe toezichthouders of door VIC’s worden bevindingen en aanbevelingen gedaan. Een mogelijk gevaar hiervan is dat deze blijven liggen. Het monitoren van alle aanbevelingen vraagt een zorgvuldig proces en vastlegging.

Meer over risicodialoog >

Risicobewust zijn

Het gesprek over risico’s is een belangrijke beheersmaatregel. Het organiseren en faciliteren van een risicodialoog is in de praktijk best lastig. Wij helpen je met een goede opbouw maar ook met onze risicoversnellingskamer waar deelnemers gezamenlijk de kansen en impact van bepaalde risico’s kunnen inschatten. 

“De risicokaart werkt uitstekend! Vroeger was risicomanagement vooral een lijstje afvinken en klaar. Nu is het bespreekbaar. We handelen vanuit vier hoofddoelstellingen en elf kritieke succesfactoren. Randverschijnselen laten we los en we focussen op wat echt belangrijk is.”

Ietse Jongsma

Manager bedrijfsvoering Woonconcept

“Het wordt vaak gezien als het ‘zoveelste systeempje’ dat ons moet helpen beter te werken. Maar eigenlijk krijg je juist door risicomanagement het tegenovergestelde. Geen systeem, maar mee bewustzijn van hetgeen waarmee je bezig bent.”

Robèrt van der Wegen

Controller Tablis Wonen

“Hun risicomanagement- software is onderdeel van ons framework waarin de risico’s voor onze organisatie worden vastgelegd. Hierdoor kunnen we beter grip houden op de risico’s en wordt de brug tussen lijn en directie gelegd.”

Martijn Busscher

Controller De Alliantie

Ook benieuwd en wil je teruggebeld worden?

Laat het ons weten

Telefoon oranje

Inspiratie voor lokale overheden