Risicomanagement zorg:
van financieel risicomanagement naar in-control statement voor het jaarverslag

TOP FEATURES DIE VAAK WORDEN GEBRUIKT IN DE ZORG: 

self-assesment

Kwaliteit & veiligheid

Met gestandaardiseerde risicoanalyses bepaal je de prioriteiten binnen de belangrijkste processen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid binnen jouw zorginstelling.

risk-management

Risicobeheersing

Maak gebruik van de risk control frameworks zoals HKZ, ISO9001 en ISO27001/ISO27001 en bepaal of de noodzakelijke beheersmaatregelen binnen jouw zorginstelling worden genomen.

incidents

Incidentmanagement

Vergroot de bewustwording van het personeel door incidenten eenvoudig en anoniem (via een app) te laten rapporteren, verrijken én vertalen naar concrete verbeteracties.

preferences

Risicoanalyses

Verminder de organisatielast door medewerkers laagdrempelig te betrekken bij verschillende type risicoanalyses zoals PIA, CRSA, TRIPOD, PRISMA en Bow-Tie.

compliance

Risk & compliance management

Koppel documenten aan normen en wet- & regelgeving. Zo blijft het verantwoordingsproces scherp binnen jouw organisatie.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Bewaak de kwaliteit in de zorg met risicomanagement

Hoe bewaak je de kwaliteit van zorg zonder dat het doorslaat naar 100% compliant willen zijn? Goede zorg aan cliënten is uiteindelijk het hoofddoel bij risicomanagement in de zorg, maar 100% compliant is niet altijd nodig en zeker niet altijd haalbaar. In het oerwoud van alle wet- & regelgeving dienen prioriteiten gesteld te worden. Risicomanagement is bij uitstek het instrument om deze prioriteiten te stellen en om goede zorg aan cliënten te blijven verlenen.

Voldoen aan de Governance Code Zorg

Hoe krijg je mandaat en budget van je directie om écht stappen te maken met risicomanagement? Deze vraag speelt bij veel risicomanagers in de zorgsector. Gelukkig bestaat er een Governance Code Zorg. Deze code eist dat de raad van bestuur zelf regelmatig risicoanalyses bespreekt en daarover verantwoording aflegt. Met Risk & Control van NARIS GRC ondersteun je de directie en kun je de werking van risicobeheerssystemen aantonen en laten aansluiten op de strategie van jouw zorginstelling.

Meer weten of risk & controle management >

Koppel risico's met kwaliteit

Veel zorg instellingen hebben moeite om kwaliteitsmanagement (QHSE) te laten leven binnen de organisatie. DGovernance Code Zorg geeft aan dat de risico’s van de organisatiestrategie en de bijbehorende verschillende activiteiten bij kwaliteitsmanagement centraal zouden moeten staan. Met de software van NARIS ontstaat de mogelijkheid om risico’s en controls direct te koppelen aan strategie waardoor het kwaliteitsmanagement bij jouw zorginstelling verbeterd kan worden.

Voldoen aan wettelijke normen

Hoe houd je nu grip op alle normen en kaders zoals ISO9001/ ISO27001/ ISO3100, HKZ en NEN 7501? De eerste stap is hierbij om een overzicht van de normen te creërenDe tweede stap is het bepalen van de risicobereidheid per norm. De volgende stap is het selecteren van de key risks key controlsVervolgd door stap 4 is het betrekken van de hele organisatie met het uitvoeren van de risicoanalyse. Tot slot worden in stap 5 de acties en aanbevelingen gemonitord gebaseerd op de risicoanalyse. Dit alles gebeurt met de software van NARIS gemakkelijk in één handige tool.

Betrek de organisatie

Iedereen kan bijdragen aan veilig werken. Toch gaat het te vaak mis bij het verzamelen van de informatie vanuit de werkvloer. Medewerkers worden bijvoorbeeld door allerlei verschillende risicospecialisten ondervraagd over bepaalde onderwerpen wat als onprettig wordt beschouwdNARIS GRC coördineert de informatieverzameling en stelt jouw organisatie in staat om informatie uit te vragen en een dialoog te creëren in plaats van een vragenvuurHiermee wordt het risicobewustzijn vergroot en ontstaat er draagvlak binnen de organisatie voor de te nemen acties.

“Risicomanagement draagt bij aan het verhelderen van onderwerpen, focus en het definiëren van strategische doelstellingen. Het gaat daarbij echt niet om het invullen van Excel‐sheets of droge cijfers. Het bespreekbaar maken en de dialoog binnen de organisatie op gang brengen zijn essentieel.”

Thijs van Buuren

Controller Artsen zonder Grenzen

Ook benieuwd en wil je teruggebeld worden?

Laat het ons weten

Telefoon oranje

Inspiratie voor de zorg.