Risicomanagement voor de industrie

TOP FEATURES VOOR ORGANISATIES IN DE HANDEL, INDUSTRIE EN TRANSPORT:

risk-management

Koppeling strategisch- en operationeel risicomanagement

Zonder strategie geen risico’s. Dit betekent dat de strategie de basis moet zijn van je totale Enterprise Risk Management systeem.

save

Risicodialoog

Betrek de organisatie bij de strategie en processen door op interactieve wijze de kans en impact van risico’s in te schatten.

compliance

Compliance

Voldoe aantoonbaar aan eisen van toezichthouders van AFM, DNB of eigen processen als ISO9001, ISO22000 en ISO 45001. Koppel vervolgens documenten aan normen en wet- en regelgeving.

security

Findings & recommendations

Op ieder moment van de dag is ‘met één druk op de knop’ alle audit-informatie beschikbaar.

preferences

Meldcultuur

Eenvoudig incidenten melden via een app is de eerste stap. Verrijk deze meldingen vervolgens en vertaal ze naar concrete verbeteracties.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Je bedrijf “in control”

Help je organisatie met betrekking tot risk, control en compliance zodat er ruimte overblijft voor ondernemen. Door je organisatie met Naris GRC te ondersteunen houd jij het overzicht voor dwarsdoorsneden, ad hoc vragen van de directie en reporting.  

Met de NARIS GRC® software wordt de complete werking van het Three Lines Model ondersteund.

Linking risk to strategy

Nieuwe COSO en ISOnormen zoeken nog meer de aansluiting met de strategy en performance van de organisatie. Door de riscio’s te koppelen aan de strategie middels een risicostrategiekaart integreert jouw organisatie risicomanagement in de dagelijkse praktijk. 

Koppel risio’s aan strategie en sturing >

In control

Toon aan dat er voldoende grip is op de bedrijfsprocessen binnen je organisatie. Dit betekent dat de processen en procedures de basis vormen voor risicomanagement. Daarom monitor je in het risicoregister eenvoudig relevante risico’s en passende maatregelen van de risicovolle processen. 

Onze visie op control > 

Risk control informatie

Informatievoorziening vanuit de organisatie is vaak een tijdrovend proces. Met een interactieve risicodialoog waarbij medewerkers gezamenlijk risico’s kans en impact geven en vergroot je het risicobewustzijn. 

Risk based Compliance

Normen en wetgeving bijvoorbeeld rondom informatiebeveiliging en privacygevoelige gegevens vragen om overzicht van de organisatorische maatregelen die zijn getroffen om deze te beschermen. Door risicoafwegingen te maken laat je aantoonbaar zien waarom niet alle maatregelen voor jouw organisatie relevant zijn.

Meer over compliance > 

License to operate

Aantoonbaar controls op orde hebben is vaak de basis voor elke externe audit. Het liefst heb je alle verantwoordingsinformatie op 1 plek en monitor je de findings & recommendations. Op ieder moment van de dag is ‘met één druk op de knop’ alle audit-informatie beschikbaar. 

“De risicokaart werkt uitstekend! Vroeger was risicomanagement vooral een lijstje afvinken en klaar. Nu is het bespreekbaar. We handelen vanuit vier hoofddoelstellingen en elf kritieke succesfactoren. Randverschijnselen laten we los en we focussen op wat echt belangrijk is.”

Ietse Jongsma

Manager bedrijfsvoering Woonconcept

“Het wordt vaak gezien als het ‘zoveelste systeempje’ dat ons moet helpen beter te werken. Maar eigenlijk krijg je juist door risicomanagement het tegenovergestelde. Geen systeem, maar mee bewustzijn van hetgeen waarmee je bezig bent.”

Robèrt van der Wegen

Controller Tablis Wonen

“Hun risicomanagement- software is onderdeel van ons framework waarin de risico’s voor onze organisatie worden vastgelegd. Hierdoor kunnen we beter grip houden op de risico’s en wordt de brug tussen lijn en directie gelegd.”

Martijn Busscher

Controller De Alliantie

Ook benieuwd en wil je teruggebeld worden?

Laat het ons weten

Telefoon oranje

Inspiratie voor handel en industrie