Rechtmatigheidsverantwoording

Hoe dan?

Rechtmatigheidsverantwoording – de Wet versterking Decentrale Rekenkamers is inmiddels ook aangenomen door de Eerste Kamer, dit betekent dat over het jaarverslag 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording moet worden afgegeven!

Gemeenten, de decentrale overheden, moeten dan zelf verantwoording afleggen over de naleving van wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de jaarrekening, waarbij de externe accountant een oordeel moet geven.

Wij hebben gemerkt dat voor vele gemeenten, provincies en waterschappen momenteel maar één vraag rijst: ‘Hoe dan?’

rechtmatigheidsverantwoording_questionmark
rechtmatigheidsverantwoording

Het (trein)stel dat je brengt naar Rechtmatigheidsverantwoording

Samenwerking

Voor de realisatie en de daadwerkelijke Rechtmatigheidsverantwoording heb je expertise, kennis en een tool nodig. Wees daarom goed voorbereid!

Sinds kort slaan Step in Control en NARIS de handen in één als het gaat om Rechtmatigheidsverantwoording. Beide organisaties zijn al vanaf het eerste moment hiermee actief toen het rechtmatigheidsvraagstuk ging spelen. Geen wonder dus dat dit ‘stel’, nu het eindelijk concreet is geworden elkaar hebben gevonden.

Step in Control gerenommeerde speler met expertise en kennis op het gebied van Maatschappelijke Effect Sturing, Rechtmatigheid en IC-vraagstukken voor de publieke sector is precies wat NARIS is voor risicomanagement-tools in die zelfde sector. Beide ‘machinisten’ Naris en Step in Control kunnen je brengen naar eindstation Rechtmatigheidsverantwoording. De vraag is alleen ga je mee?

Ding Dong ...

'Geachte decentrale overheden'

‘Over enkele ogenblikken vertrekt…’ Dat is misschien wat overdreven, maar wacht er niet te lang mee! Het is zo 2024! Waarom sowieso wachten op deze nieuwe wet terwijl je ermee je bedrijfsvoering mee verbeterd?

Kom niet voor verrassingen te staan. De kern voor een goede interne beheersing van je bedrijfsvoering zal een integrale risicogestuurde aanpak vergen waarbij de organisatie alsmede B&W, in de route naar station Rechtmatigheidsveranwoording stap voor stap steeds volwassener worden! In control zijn én blijven is het uiteindelijke doel. Dit in combinatie met een goed onderbouwde rechtmatigheidsadministratie waar de externe accountant haar goedkeurende verklaring op kan baseren.

rechtmatigheidsverantwoording

Een integrale risicogestuurde aanpak gaat alleen niet vanzelf…

Van station naar station

1. Het voorwaardencriterium
Hoe werk je rechtmatig volgens de voorwaarden en maak je het aantoonbaar?

2. Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium
Hoe krijg je vooraf stuurinformatie die inzicht geeft in het proces, maar ook in houding en gedrag?

3. Het begrotingscriterium
Hoe maak je de begrotingsrechtmatigheid aantoonbaar?

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING
Eindstation van deze trein

Nee, wees gerust, dit hoeft niet in sneltreinvaart alles tegelijk…
Spring nu mee met Naris en Step in Control, en wij leiden je stap voor stap door het traject heen met onze handouts naar eindstation Rechtmatigheidsverantwoording.

Vul je instapkaartje in en spring mee!

station 1 – Voorwaardencriterium
Handout release september 2023

station 2 – Misbruik & Oneigenlijk gebruik criterium
Handout release oktober 2023

station 3 – Begrotingscriterium
Handout release december 2023

Spring gratis met ons mee. Vul je instapkaartje hieronder in en ontvang meteen onze drie handouts!

Enkele reis Rechtmatigheidsverantwoording

Vul nu de onderstaande gegevens in en spring mee met Naris en Step in Control, en wij leiden je stap voor stap door het traject heen met onze handouts naar: Eindstation Rechtmatigheidsverantwoording.

Meer over rechtmatigheidsverantwoording: