Rechtmatigheidsverantwoording

Hoe dan?

Rechtmatigheidsverantwoording – de Wet versterking Decentrale Rekenkamers is inmiddels ook aangenomen door de Eerste Kamer, dit betekent dat over het jaarverslag 2023 (in 2024) voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording moet worden afgegeven!

Gemeenten, de decentrale overheden, moeten dan zelf verantwoording afleggen over de naleving van wet- en regelgeving bij de totstandkoming van de jaarrekening, waarbij de externe accountant een oordeel moet geven.

Wij hebben gemerkt dat voor vele gemeenten, provincies en waterschappen momenteel maar één vraag rijst: ‘Hoe dan?’

rechtmatigheidsverantwoording_questionmark
rechtmatigheidsverantwoording

Het (trein)stel dat je brengt naar Rechtmatigheidsverantwoording

Samenwerking

Voor de realisatie en de daadwerkelijke Rechtmatigheidsverantwoording heb je expertise, kennis en een tool nodig. Wees daarom goed voorbereid!

Al geruime tijd slaan van Berkel Professionals en NARIS de handen in één als het gaat om Rechtmatigheidsverantwoording. Sinds 2020 zijn beide organisaties al actief met het organiseren van de welbekende Rechtmatigheidscafés, waarbij vaak meer dan 100 mensen uit de decentrale overheidssector deelnemen aan het gesprek over Rechtmatigheidverantwoording. Geen wonder dus dat dit ‘stel’, nu het eindelijk concreet is geworden, doorgaan met de samenwerking.

Van Berkel Professionals dé financiële dienstverlener met expertise en kennis voor de publieke sector is precies wat NARIS is voor risicomanagement-tools in die zelfde sector. Beide ‘machinisten’ Naris en van Berkel kunnen je brengen naar eindstation Rechtmatigheidsverantwoording. De vraag is alleen ga je mee?

Ding Dong ...

'Geachte decentrale overheden'

‘Over enkele ogenblikken vertrekt…’ Dat is misschien wat overdreven, maar wacht er niet te lang mee! Het is zo 2024! Waarom sowieso wachten op deze nieuwe wet terwijl je ermee je bedrijfsvoering mee verbeterd?

Kom niet voor verrassingen te staan. De kern voor een goede interne beheersing van je bedrijfsvoering zal een integrale risicogestuurde aanpak vergen waarbij de organisatie alsmede B&W, in de route naar station Rechtmatigheidsveranwoording stap voor stap steeds volwassener worden! In control zijn én blijven is het uiteindelijke doel. Dit in combinatie met een goed onderbouwde rechtmatigheidsadministratie waar de externe accountant haar goedkeurende verklaring op kan baseren.

Een integrale risicogestuurde aanpak gaat alleen niet vanzelf…

Van station naar station

1. De inrichting
Hoe organiseer je integraal toezicht en continue verbetering?

2. Dicht de 'gaps'
Wat heb je nodig en wat is er nog niet?

3. Het proces
Hoe risicomanagement de bedrijfsvoering efficiënter maakt.

4. Rapporteren en bijsturen
Voor wie doen we het en wat levert het ons op?

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING
Eindstation van deze trein

Nee, wees gerust, dit hoeft niet in sneltreinvaart alles tegelijk…
Spring nu mee met Naris en Van Berkel Professionals, en wij leiden je stap voor stap door het traject heen met onze handouts naar eindstation Rechtmatigheidsverantwoording.

Vul je instapkaartje in en spring mee!

Enkele reis Rechtmatigheidsverantwoording

Vul nu de onderstaande gegevens in en spring mee met Naris en Van Berkel Professionals, en wij leiden je stap voor stap door het traject heen met onze handouts naar: Eindstation Rechtmatigheidsverantwoording.

Meer over rechtmatigheidsverantwoording: