Whitepaper: Rechtmatigheids-verantwoording nieuwe stijl.

Ongeacht wanneer het definitieve besluit over de invoering vanuit de overheid plaatsvindt, de verandering van de rechtmatigheidsverantwoording bij decentrale overheden (lees: gemeenten) komt er. Na een te lange periode van onzekerheid is de uitvoering uitgesteld naar boekjaar / begrotingsjaar 2022. Ondanks dat dit over normale bedrijfsvoering gaat, is de rechtmatigheidsverantwoording “nieuwe stijl” een grote uitdaging. In het bijzonder voor de internal auditors en/of controllers binnen deze decentrale overheden.Rechtmatigheidsverantwoording: wat betekent dit voor gemeenten?

De rechtmatigheidsverantwoording valt dan onder de plicht van accountantscontrole. Dit betekent dat de externe accountant hierover een oordeel moet geven uitmondend in een controleverklaring…

Maar wat moeten we nu doen? Wat kunnen we doen? Wat houdt deze juridische term eigenlijk in? Wat zijn nu de actuele ontwikkelingen? Wat gaat er nu veranderen? Hoe pakken we het aan?

Antwoorden op al deze vragen en meer informatie inclusief een handig 10-stappen plan lees je in deze whitepaper:

Download de whitepaper

Rechtmatigheidsverantwoording Nieuwe stijl

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
rechtmatigheidsverantwoording

In het kort:

Meer artikelen: