Tag: Risicomanagement

Nieuwe aanpak voor meer synergie Risicomanagement en Procesmanagement

In de dynamische en complexe omgeving is het essentieel om processen efficiënt te beheren en risico’s effectief te beheersen. Procesmanagement en risicomanagement zijn twee cruciale disciplines die elkaar kunnen versterken en synergie kunnen creëren voor organisaties. Toch zoeken de procesmanagers

Wij zijn een erkend leerbedrijf!

Onlangs hebben wij van het SBB de officiële erkenning als ‘erkend leerbedrijf’ in ontvangst mogen nemen. Dit betekent dat Naris een erkend leerbedrijf is. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) heeft ons deze officiële erkenning overhandigd. Oproep aan studenten Hiermee mogen

5 stappen op weg naar een Verklaring Omtrent Risicobeheersing

Afgelopen december 2023 werd besloten een wettelijk verplichte Verklaring Omtrent Risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen aan de corporate governance code toe te voegen. Het is de bedoeling dat met het ondertekenen van deze extra verklaring in het jaarverslag, bestuurders en hun

Is jullie organisatie cyberveilig?

Hoe organiseer je dat en hoe geef je dat vorm? De papieren tijger voorbij. Daadwerkelijk cyberveilig werken vraagt om een proactieve houding, adequate beheersing van risico’s en afstemming met de organisatiedoelstellingen en marktontwikkelingen. Hoe organiseer je dat en hoe geef

Yes, wij kunnen een In Control Statement afgeven!

Maar wat is de waarde en het belang daarvan? Met een In Control Statement laat je als Bestuur aan de buitenwereld zien dat het in jouw organisatie zo geregeld is, dat de kwaliteit van werkprocessen en taakuitvoering beheerst worden, de

No risk, no vakantie fun!?

Heb jij deze vakantie veel risico’s gelopen? Er waren risico’s genoeg! Grote hagelstenen in Noord-Italië, een storm in Zuid-Scandinavië, extreme hitte in het Middellandse Zeegebied, aardverschuivingen in Slovenië en reusachtige bosbranden in Zuid-Frankrijk. Dat is allemaal nogal wat… Door de

Samen kom je verder – Cybersecurity Woningcorporaties

Sinds kort slaan Navaio IT Security en Naris de handen in één als het gaat om informatiebeveiliging en privacy speciaal voor woningcorporaties. Navaio expert op het gebied van informatiebeveiliging en Naris softwareleverancier op het gebied van risicomanagement en compliance. Kortom

Van risicodialoog naar rapportage

Ja, hoe ga je nu verder na een hartstilstand in een tijd van reflectie? Zoals uit mijn vorige blog ‘Blij dat ik nog leef’ bleek, heb ik nog geen afscheid genomen van het risicodenken. Dus blijf ik ook lezen. Zo

Haar jaar als business controller…

Van niet zo fijn tot een samenwerkende 2de lijn!   Financial controller Kato was na een intensief begeleidingstraject in het afgelopen jaar officieel business controller geworden. Na haar studie was ze eerst acht jaar werkzaam geweest bij de BIG4, maar

Hoe volwassen is jullie GRC?

Of hoe GRC volwassen wil je zijn.. GRC volwassenheidsmodellen zijn er inmiddels in overvloed. En alle modellen lijken op elkaar. Eerst maar eens een overzicht van de verschillende benamingen die worden gebruikt: Een duidelijke conclusie is dat er veel overeenkomsten

Nieuwe Verklaring omtrent risicobeheersing

De NBA, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, pleit voor een verplichte Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. Dit in een reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code waar helaas de verdiepingsslag achterwege blijft. Governance Codes en risicomanagement

Laat als Pensioenfonds zien dat je in control bent

Onder IORP II zijn pensioenfondsen verplicht  een Eigen Risico Beoordeling (ERB) uit te voeren. Het pensioenfonds wordt getoetst aan de hand van risico’s die de grootste bedreiging vormen voor de strategie. In de analyse worden ook de Environmental, Social en