Tag: Risicomanagement

Haar jaar als business controller…

Van niet zo fijn tot een samenwerkende 2de lijn!   Financial controller Kato was na een intensief begeleidingstraject in het afgelopen jaar officieel business controller geworden. Na haar studie was ze eerst acht jaar werkzaam geweest bij de BIG4, maar

Hoe volwassen is jullie GRC?

Of hoe GRC volwassen wil je zijn.. GRC volwassenheidsmodellen zijn er inmiddels in overvloed. En alle modellen lijken op elkaar. Eerst maar eens een overzicht van de verschillende benamingen die worden gebruikt: Een duidelijke conclusie is dat er veel overeenkomsten

Nieuwe Verklaring omtrent risicobeheersing

De NBA, Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, pleit voor een verplichte Verklaring omtrent Risicobeheersing (VOR) voor ondernemingen. Dit in een reactie op het voorstel van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code waar helaas de verdiepingsslag achterwege blijft. Governance Codes en risicomanagement

Laat als Pensioenfonds zien dat je in control bent

Onder IORP II zijn pensioenfondsen verplicht  een Eigen Risico Beoordeling (ERB) uit te voeren. Het pensioenfonds wordt getoetst aan de hand van risico’s die de grootste bedreiging vormen voor de strategie. In de analyse worden ook de Environmental, Social en

Hoe houd je de Eigen Risico Beoordeling continu actueel?

Onder IORP II zijn pensioenfondsen verplicht minstens eenmaal in de drie jaar een Eigen Risico Beoordeling (ERB) uit te voeren. Het pensioenfonds wordt getoetst aan de hand van risico’s die de grootste bedreiging vormen voor de strategie. In de analyse

5 keer leiderschap in de tweede lijn

5 keer leiderschap in de tweede lijn; overbelasting van de eerste lijn nekt de professionalisering. Dus het moet anders!   De eerste lijn van veel organisaties raakt overbelast door interne bureaucratie. Er wordt te veel informatie gevraagd, soms wordt informatie

The Voice governance en het winnaarseffect

Net als velen heb ik vorige week de uitzending van BOOS over The Voice gezien en net als de rest van Nederland heeft het mij verbaasd hoe dit heeft kunnen gebeuren.   Ook hoe oprecht John de Mol zich erover verbaasde

Reactief & Proactief

In mijn eerdere blog schreef ik over proactiviteit als één van de kerneigenschappen voor de risicomanager. Dit is nodig om risicomanagement handen en voeten te geven.   Maar in sommige organisaties lijkt het topmanagement geen daadwerkelijke acties in te zetten

De eenzame risicomanager met kerst

In de kerstvakantie van 2021 keek de eenzame risicomanager terug op het afgelopen jaar. Wat was er veel gebeurd en toch ook weer niet… Het begon met de eerste maanden van het afgelopen jaar: een lockdown, een avondklok, thuiswerken, niet

Whitepaper: Risk appetite – Risicomanagement 2.0

In deze whitepaper brengen we de ontwikkelingen in beeld, laten we verschillende soorten risk appetite zien, schetsen we de voordelen en laten we de voorbeelden zien waarbij we het nadrukkelijk breder positioneren dan alleen financieel. Wat is risk appetite eigenlijk?

Whitepaper: Pensioenhervorming – Risk & Control aanpak

Nu de grootste pensioenhervorming in jaren voor de deur staat zijn er een aantal uitdagingen binnen de branche die veel aandacht vragen. De dekkingsgraad, het pensioenresultaat, de politieke inmenging, de wet- en regelgeving het zijn slechts voorbeelden van risicogebieden die

Met zekerheid ondernemen door integraal inzicht in risico’s

Nieuwe wet- en regelgevingen, nieuwe technologieën en nieuwe eisen van huurders. Het is een greep uit de steeds veranderende uitdagingen die op het pad van woningcorporaties liggen. Om jezelf hierop voor te bereiden, is investeren in de toekomst essentieel. Hoe

Verhoog je risk appetite en zeg je baan op

Heb jij je baan weleens opgezegd zonder dat je een andere baan had?   Deze vraag rondom Risk Appetite stelde ik een paar jaar geleden vaker om te peilen of mensen risico-nemend, of juist risicomijdend zijn. 3 van de 40

Fouten verstoppen voor het management

Niets of niemand is perfect, geen organisatie, geen individu. Organisaties maken fouten, precies zoals mensen dat doen. De menselijke fout is dan ook op de werkvloer een algemeen bekend gegeven. Zelfs mensen die geautomatiseerd werk uitvoeren aan een lopende band,

Nooit meer strategiepijn!

Wat ga je doen als de strategieconsultant geweest is? Het koersplan is geschreven, doelstellingen zijn bepaald, waar wat dan. Wat vaak vergeten wordt, is de strategie concreet maken. Maak het operationeel voor de werkvloer, zodat de hele organisatie in de richting komt van waar

Klantcase Gemeente Bussum

Risicobewust fuseren  Klantcase Gemeente Bussum: Wat zijn de risico’s van het fuseren van verschillende gemeenten? Bussum, Naarden en Muiden fuseren tot Gooise Meren. Een prachtige grote, groene gemeente in het midden van het land. De fusie biedt ruimte voor meer