Tag: Risicomanagement

Risk appetite – Risicomanagement 2.0

In deze whitepaper brengen we de ontwikkelingen in beeld, laten we verschillende soorten risk appetite zien, schetsen we de voordelen en laten we de voorbeelden zien waarbij we het nadrukkelijk breder positioneren dan alleen financieel.   Wat is risk appetite

Met zekerheid ondernemen door integraal inzicht in risico’s

Nieuwe wet- en regelgevingen, nieuwe technologieën en nieuwe eisen van huurders. Het is een greep uit de steeds veranderende uitdagingen die op het pad van woningcorporaties liggen. Om jezelf hierop voor te bereiden, is investeren in de toekomst essentieel. Hoe

Verhoog je risk appetite en zeg je baan op

Heb jij je baan weleens opgezegd zonder dat je een andere baan had?   Deze vraag rondom Risk Appetite stelde ik een paar jaar geleden vaker om te peilen of mensen risico-nemend, of juist risicomijdend zijn. 3 van de 40

Fouten verstoppen voor het management

Niets of niemand is perfect, geen organisatie, geen individu. Organisaties maken fouten, precies zoals mensen dat doen. De menselijke fout is dan ook op de werkvloer een algemeen bekend gegeven. Zelfs mensen die geautomatiseerd werk uitvoeren aan een lopende band,

Nooit meer strategiepijn!

Wat ga je doen als de strategieconsultant geweest is? Het koersplan is geschreven, doelstellingen zijn bepaald, waar wat dan. Wat vaak vergeten wordt, is de strategie concreet maken. Maak het operationeel voor de werkvloer, zodat de hele organisatie in de richting komt van waar

Gemeente Bussum

Risicobewust fuseren  Wat zijn de risico’s van het fuseren van verschillende gemeenten?  Bussum, Naarden en Muiden fuseren tot Gooise Meren. Een prachtige grote, groene gemeente in het midden van het land. De fusie biedt ruimte voor meer mogelijkheden, maar ook

Gemeente Amsterdam

In Amsterdam spreken ze NARIS  Ook Amsterdam is kwetsbaar  Bij de gemeente Amsterdam werken ruim 13.000 medewerkers. Samen maken zij de stad mogelijk. Van Noord tot Westpoort en Centrum, van vergunning tot inkoop van zorg. En van schone lucht voor

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Risicomanagement: een feestje voor de hele corporatie Woonconcept Van reorganisatie tot risicokaart   Ben je bijna 100 jaar, draait het WSW de geldkraan dicht. Dat overkwam corporatie Woonconcept in 2013. Dit leidde tot veel onzekerheid, bezuinigingen en nare boodschappen voor de medewerkers. Gelukkig

Artsen zonder Grenzen

Aandacht voor risicomanagement  Artsen zonder Grenzen   Interview met Thijs van Buuren, controller bij Artsen zonder Grenzen Nederland en lid van de  ‘Kennisclub’ voor risicomanagement.   “De echte uitdaging die ik zie is in de eerste plaats de toegenomen complexiteit die vooral voortkomt

Kaplan en Mikes Strategisch risicomanagement

Robert S. Kaplan ontwikkelde het Kaplan risicomodel, een veelgebruikt raamwerk dat bekend is van de balance scorecard. De afgelopen jaren is Robert S. Kaplan zich steeds meer is gaan verdiepen in risicomanagement. Managing Risks; A New Framework Samen met Anette

COSO ERM 2017 koppelt risicomanagement aan strategie en prestatiemanagement

De  standaard Enterprise Risk Management  - Integrating with Strategy and Performance – die door COSO nieuw uitgegeven is, heeft veel te bieden voor jouw organisatie. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement.  Er is immers veel veranderd in risicomanagementland sinds het

BIO: Baseline informatiebeveiliging overheid

Deze blog is in samenwerking met AuditTrail geschreven  De BIO heeft niets te maken met groente of fruit, maar meer met informatiebeveiliging binnen overheden. De BIO staat namelijk voor Baseline Informatiebeveiliging Overheid en is in werking sinds 1 januari 2020. Maar wat houdt

10 risicomanagement-modellen die je moet kennen!

“Wat is risicomanagement?” Het is vaak de eerste vraag die organisaties hebben die met risicomanagement willen beginnen of die hun risicomanagement verder willen ontwikkelen. Bij het beantwoorden van deze vraag zoeken veel mensen naar voorbeelden, modellen en best practices voor een

GRC: moet dat nou?

Als Governance Risk en Compliance (GRC) professional zijn er een aantal gespreksthema’s die terugkerend zijn en die je op de juiste manier wil brengen om de organisatie naar een volwassener niveau te krijgen op het gebied van Governance, Risk en