Tag: Risicomanagement

Geen gesjoemel met compliance!

Als bedrijf moet je gewoon aan de wet voldoen. En als bedrijf ben je er verantwoordelijk voor dat je dit bent. Van iedere medewerker mag verwacht worden dat deze weet welke eisen vanuit wet of normen aan het werk gesteld

Risicomanagementtaken voor de business controller

Risicomanagementtaken voor de business controller Meer en meer organisaties willen naast de financial control sterkere business control ervaren. Een feit dat duidelijk blijkt uit de vele vacatures en in company trainingsprogramma’s die op dit gebied circuleren. We kunnen dus zonder overdrijven

De kwantitatief enthousiaste risicomanager

De kwantitatief enthousiaste risicomanager De boeiende studie van Annette Mikes handelt over 2 typen banken, waarvan de één kwantitatief sceptisch (Gotebank) en de andere kwantitatief enthousiast (Fraser) is. Kwantitatief enthousiast risicomanager Organisaties die kwantitatief enthousiast worden genoemd zijn organisaties die door middel van modellen de

De beste tijd voor risicomanagement

Risicomanagement gaat boven alles over tijd en timing.  De aandacht in dit vakgebied ligt voornamelijk op de toekomst, op vooruit kijken. In sommige filmpjes wordt wel in een glazen bol gekeken om daarmee te voorspellen wat er allemaal in het verschiet ligt.

Risk based compliance in 5 stappen

Risk based compliance Versplinterde wet- en regelgeving is voor veel organisaties een steeds groter wordend risico. En niet alleen deze versplintering is een groot euvel, sommige wetgevingen zijn ook nog eens tegenstrijdig aan elkaar. De reden hierachter is dat steeds

3 stappen om eenvoudig je Risk Appetite vast te stellen

Veel organisaties vinden het moeilijk om concreet te worden inzake Risk Appetite; uw bereidheid om risico’s te nemen. En dat is een gebrek want het is cruciaal voor echt een integrale werking van Risk Based Management. Het ontbreken van een eenduidig

Risk based kwaliteitsmanagement

Risk based kwaliteitsmanagement Kwaliteitsmanagement en risicomanagement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ISO 9001:2015 maakt eens te meer duidelijk dat voor kwaliteitsmanagement het risicodenken absoluut niet mag ontbreken, aangezien risicomanagement nu opgenomen is als eis. Daarom is het van groot belang

Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is typisch een term waar iedereen wel een beeld bij heeft. Het managen van risico’s zal vast iets te maken hebben met het in kaart brengen, het naar je hand zetten en uiteindelijk het verminderen van risico’s, toch? Maar

9 risicomanagement vragen voor je opdrachtgever

Risicomanagement Na jaren van uitstellen en weifelen moet het nu dan toch echt gaan gebeuren: de implementatie van risicomanagement binnen jouw organisatie. Natuurlijk overwin je je koudwatervrees door te googelen naar relevante artikelen, volg je een training en ga je bij

3 ontwikkelingen in risicomanagement

Risicomanagement Op het gebied van risicomanagement zijn er momenteel een aantal boeiende ontwikkelingen gaande waardoor het onderwerp steeds hoger op de agenda komt te staan. Met name de volgende drie ontwikkelingen vragen de aandacht: 1. Disruptie > intrinsiek De bank

Risicomanagement binnen Artsen zonder Grenzen

Op onze GRC kennisdagen sprak Thijs van Buuren over hoe risicomanagement in de praktijk werkt. Risicomanagement Hij is brede controller bij Artsen Zonder Grenzen en werkt sinds 5 jaar samen met NARIS, in een volgens hem ‘mooie samenwerking’. Hun eerste

Trots op de Risicomanagement cultuur van het Oogziekenhuis

Het ziekenhuis is een complexe organisatie met hoge risico’s. Hoe zorg je voor de introductie van een juiste risicomanagement cultuur in een hoog geprofessionaliseerde organisatie? Kan de patiënt een rol spelen om risico’s te verkleinen en zo ja, hoe? Frans

Risicobereidheid & risk appetite statement

In de nieuwe governance code is  risk appetite een sleutelwoord. Kort gezegd, dient het bestuur -na een risicoanalyse-  te bepalen welke risico’s het bereid is te nemen in de realisatie van haar strategische doelstellingen. Deze risicobereidheid wordt aangeduid als “risk appetite”. Gevolg zal zijn

Incidentenmanagement en proactief risicomanagement

Incidenten worden soms wel en soms ook niet gemeld. Maar, ondanks het feit dat elke organisatie anders is, gebeurt dit doorgaans overal veel te laat. Hierdoor wordt een incident een crisis en zo ontstaat er een vervelende nasleep voor de

Risicoanalyse deelnemingen en verbonden partijen

Code rood voor de regie op de samenwerkingsverbanden van gemeenten. Gemeenten zelf  leven in een glazen kooi. Iedereen kijkt naar ze; de gemeenteraad, provincie, de accountant en de rekenkamer. Om hun rol goed te kunnen vervullen werken gemeenten, waterschappen en