Tag: Risicomanagement

Risicomanagement inrichten zodat het faciliterend is aan de organisatie

Woningcorporaties opereren in een steeds dynamischer speelveld waarin nieuwe kansen en risico’s zich continu voordoen. Hoe blijft een corporatie risico’s de baas? Corporatiegids.nl sprak daarover met Marcel Beukers, Controller Governance & Compliance bij Domesta: “De essentie van risicomanagement is het

Risico-strategie sociaal domein

In 2017 hebben gemeenten 724 miljoen meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot,  zo blijkt uit onderzoek van Divosa. . Hoewel veel gemeenten vanuit hun reserves deze tekorten hebben opgevangen, zal daar ook een einde aan komen. Uiteindelijk zal dat leiden

Aon en NARIS gaan samenwerken

Rotterdam, 18 oktober 2018 – Risicoadviseur Aon en ontwikkelaar van risicomanagementsoftware NARIS gaan samenwerken. Klanten van Aon krijgen toegang tot de risicomanagementsoftware NARIS GRC®. Andersom krijgen klanten van NARIS toegang tot de expertise van Aon. Met de samenwerking ontstaat een

Risk appetite kan gemeenten helpen risicomanagement te verbreden

Zonder risico’s geen realisatie van ambitie. Ook deze keer is na het vormen van de coalities gebleken dat de ambities van de nieuwe colleges hoog liggen: https://www.platform31.nl/publicaties/analyse-coalitieakkoorden-2018. Ambitieuze doelen zijn uiteraard goed en vaak zelfs norm verleggend, maar worden in de

Integrale aanpak GRC

De controle- en verantwoordingstoren is in deze onzekere, complexe tijden groter dan ooit. Steeds meer zien we de trend om governance, risk en compliance geïntegreerd op te pakken. Door deze integrale aanpak sluiten de processen van risicomanagement en compliance naadloos aan

Van rule based naar risk based GRC

De controle- en verantwoordingstoren is in deze onzekere, complexe tijden groter dan ooit. Steeds meer zien we de trend om governance, risk en compliance geïntegreerd op te pakken. Door deze integrale aanpak sluiten de processen van risicomanagement en compliance naadloos aan

[DOWNLOAD] Sturingsmodel voor de corporatiesector

Erik van Marle presenteerde op 10 juli 2018 tijdens een bijeenkomst voor woningcorporaties het nieuwe sturingsmodel voor de sector. Heel concreet uitgewerkt aan de hand van de strategiekaart. Deze strategiekaart geeft een algemeen beeld van de doelen van een woningcorporatie

The WHY van risicomanagement

Waarom een doelstelling? Waarom ga je in hemelsnaam met risicomanagement aan de slag? Wat is nu echt de toegevoegde waarde?  Omdat veel organisaties zijn gestart vanuit wet- en regelgeving is het antwoord op deze vraag vaak blijven liggen.  Tijd voor

PDCA voor implementatie risicomanagement

Voor veel organisaties blijft de PDCA cyclus toch het instrument om verbeteringen echt in de haarvaten van de organisatie te krijgen Geen overbodige vraag: waarom starten organisaties eigenlijk met risicomanagement? Doen ze dat omdat het moet? Wordt het hen door

Versplinterd risicomanagement

Te vaak kom ik het nog tegen: er wordt wel aan risicomanagement gedaan, maar op een uiterst versplinterde manier. Bij de processen wordt er vanuit kwaliteitsmanagement wel enige aandacht aan besteed, en ook bij projecten en op directieniveau stoppen we

Risicomanagement als onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering

Vorig jaar maakten processpecialist Sensus-methode en risicomanagementspecialist Naris bekend de handen ineen te slaan. De twee bedrijven bieden samen één totaaloplossing waarmee corporaties meer grip en inzicht hebben op de risico’s en beheersmaatregelen binnen hun organisatie. Hoe zet je risico-

Gasunie voert met risicomanagement de juiste gesprekken

Gasunie transporteert een grote hoeveelheid aardgas onder hoge druk door openbaar gebied. Goede beheersing van risico’s is hierbij voor het bedrijf altijd van groot belang geweest. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn daarom kernwaarden van de organisatie en beheersing zit dan ook echt

Nieuwe COSO 2017

Elke organisatie heeft een strategie met de intentie haar doelen te verwezenlijken en toegevoegde waarde te creëren. Door ERM te integreren bij de vorming van een strategie, ontstaat waardevol inzicht in het risicoprofiel dat verbonden is met die strategie en

De risicostofzuiger

Als risicomanager heb je in sommige organisaties een zeer administratieve functie: Het vastleggen van risico’s vanuit interviews; Het uitwerken van post-its vanuit workshops; Het verwerken van risico-formats die zijn ontvangen vanuit de organisatie. Je haalt de risico’s natuurlijk niet voor