Risicomanagement onderwijs

TOP FEATURES DIE UNIVERSITEITEN, HBO, MBO, PO & VO GEBRUIKEN:

risk-management

Risicoregister standaards risico’s + control voor de onderwijssector

save

Kwantificeren en simuleren van risico’s en rapportage continuiteitsparagraaf

compliance

Koppeling procesmanagement en risicomanagement

security

Verbind één control met meerdere verplichte wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Integrale GRC aanpak

Van een zoektocht -naar bewijsstukken op antwoorden van vragen van toezichthouders- naar een centrale risico + control administratie. Overzichtelijk alle financiële, veiligheid, en informatiebeveiliging risico’s bij elkaar. 

Continuïteits-paragraaf jaarrekening onderwijs

Informatievoorziening vanuit de organisatie is vaak een tijdrovend proces. Met een risicodialoog waarbij medewerkers gezamenlijk risico’s kans en impact geven en vergroot je het risicobewustzijn.

Voldoe aan Richtlijnen inzake jaarverslaggeving, governance codes VSNU, VO-MBO-HBO raad

Ondersteun het bestuur met een risicomanagement beleid in combinatie met een praktische risicomanagementsystematiek. Maak gebruik van een overzichtelijk risicoregister gekoppeld aan de strategie en aan de onderwijsprocessen. 

In control statement

Toon aan dat er voldoende grip is op de bedrijfsprocessen binnen je organisatie. Dit betekent dat de processen en procedures de basis vormen voor risicomanagement. Daarom monitor je in het risicoregister eenvoudig relevante risico’s en passende maatregelen van de risicovolle processen.

Informatiebeveiliging en privacy-risico’s

Informatiebeveiliging en privacygevoelige gegevens vragen om overzicht van de organisatorische maatregelen welke zijn getroffen om deze te beschermen. Maak gebruik van praktische vertaling van wetgeving naar welke maatregelen noodzakelijk zijn en monitor de opvolging.  

Three Lines of Defence model (3LoD)

Het 3LoD- model of nieuwe 3LM geeft structuur aan rollen compliance- en controlfunctie en daarmee de professionaliteit van de bedrijfsvoering. Door borging van risk en control ondersteun je de eerste lijn maar wordt ook de relevante informatie geborgd die noodzakelijk is voor de internal audit. 

Meer over het Tree Lines of Defense model > 

“De risicokaart werkt uitstekend! Vroeger was risicomanagement vooral een lijstje afvinken en klaar. Nu is het bespreekbaar. We handelen vanuit vier hoofddoelstellingen en elf kritieke succesfactoren. Randverschijnselen laten we los en we focussen op wat echt belangrijk is.”

Ietse Jongsma

Manager bedrijfsvoering Woonconcept

“Het wordt vaak gezien als het ‘zoveelste systeempje’ dat ons moet helpen beter te werken. Maar eigenlijk krijg je juist door risicomanagement het tegenovergestelde. Geen systeem, maar mee bewustzijn van hetgeen waarmee je bezig bent.”

Robèrt van der Wegen

Controller Tablis Wonen

“Hun risicomanagement- software is onderdeel van ons framework waarin de risico’s voor onze organisatie worden vastgelegd. Hierdoor kunnen we beter grip houden op de risico’s en wordt de brug tussen lijn en directie gelegd.”

Martijn Busscher

Controller De Alliantie

Ook benieuwd en wil je teruggebeld worden?

Laat het ons weten

Telefoon oranje

Inspiratie voor onderwijs