Risicomanagement verzekeraars:
van toenemende druk op interne controles en veel bureaucratische risicoprofielen, naar een integrale GRC-oplossing waar een risico & control maar één keer voorkomt.

TOP FEATURES DIE VERZEKERAARS GEBRUIKEN:

incidents

Risk Control Self Assessement

Voer op een gebruiksvriendelijke manier Risk & Control assessments uit waardoor begrip en draagvlak ontstaat in de eerste lijn.

compliance

Compliance database

Verbind één control met meerdere verplichte wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden.

perspective

Findings & recommendations

Begin verbetermanagement met het doen van aanbevelingen, rechtstreeks aan de eerste lijn.

filter_tilt_shift

Procesmanagement

Weet waar in het proces risico’s en controls voorkomen om verbeterpotentieel te bepalen en verantwoording te borgen.

check

In control statement

Bouw een integraal in control framework door inzicht in de strategische doelstellingen én de mate van risicobeheersing te creëren.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

GRC als middel voor resilience!

Door toenemende druk op interne controles zijn veel bureaucratische risicoprofielen en verouderde controles ontstaan. Een integrale GRC oplossing zorgt ervoor dat een risico & control maar één keer voorkomt, terwijl het door de hele organisatie gemonitord kan worden. Hierdoor ontstaat een lean en mean risicoprofiel waarmee aantoonbaar aan toezichthouders en andere stakeholders een in control statement kan worden afgegeven. 

Van bureaucratie naar technologische voorsprong

Wet- en regelgeving dwingt verzekeraars verschillende rapportages voor toezichthouders te presenteren. Dit leidt regelmatig tot een administratieve rompslomp en repetitief werk. NARIS GRC zorgt voor een lean & mean risicoprofiel. Hiermee kan eenvoudig invulling worden gegeven aan de verschillende eisen van uiteenlopende wetgevers.

Kwaliteit van informatie

Kennis en begrip van de risico’s van een verzekeraar is dun gezaaid in de eerste lijn. Om de kwaliteit van informatie te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat de tweede lijn adequate ondersteuning biedt. NARIS GRC biedt o.a. findings en recommondations, issue tracking en een kennisdatabase om de eerste lijn optimaal te laten functioneren. 

Audit en assurance

Voldoet de organisatie aan wet- en regelgeving en worden alle risico’s op de juiste wijze beheerst? GRC tooling biedt de mogelijkheid deze vraag te beantwoorden door zelf audits uit te voeren. Hierdoor wordt zekerheid verkregen op volledigheid en kwaliteit van de interne controle en beheersing. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om proactief verbeteringen te adviseren aan de verschillende gebruikers.  

Aan de slag met soft controls

Het betrekken van het management is regelmatig een uitdaging. Zet vragenlijsten, self-assessments, een kennisdatabase en risicodialogen in om betrokkenheid te vergroten en begrip te organiseren. Bewaak vervolgens de opvolging door actie en risicomonitoring.  

“Naris is een pragmatische tooling en snel te implementeren. De tool geeft een goed overzicht van het onderhanden werk met daarin de nog uit te voeren stappen per audit” 

Wilbert Kooiman

Manager Risk en Audit

Ook benieuwd en wil je teruggebeld worden?

Laat het ons weten

Telefoon oranje

Inspiratie voor verzekeraars