Hoe richt je risicomanagement in? top down versus bottom up

Risicomanagement

Een vraag: hoe zorg je ervoor dat de strategische risico’s een match hebben met het bottom-up profiel? Dit klinkt bedrieglijk simpel, maar in de praktijk blijkt dit toch best lastig te zijn. Het allerbeste is dit met een voorbeeld te illustreren.

Help geen strategie en dus geen structuur?

Bij een recente opdracht zijn we gestart met een brede risicoanalyse bottom-up. Het probleem was wel dat er op dit moment werd gewerkt aan een nieuwe strategie en er geen goede doelstellingen waren rondom risicomanagement.

Na een plenaire introductie werd per afdeling gewerkt. Dit gebeurde aan de hand van een aantal context vragen zoals: Waarin wil je succesvol zijn? Wie en wat heb je daar voor nodig? Er werd volop gebrainstormd. Hieruit destilleerden we uiteindelijk een aantal relevante risico’s, die ook gelijk werden ingevoerd in onze risicomanagement software Naris. Het resultaat aan het einde van de dag was een prima integraal profiel risicomanagement van zo’n 130 risico’s.

Deze risico’s werden vervolgens tot 30 key risks geclusterd en dit werd gepresenteerd aan de directie. Om een lang verhaal kort te maken: deze waren not amused. Ze misten een framework en herkenden zich onvoldoende in de wat globale risico’s. En eerlijk gezegd kon ik me daar goed in vinden. Maar hoe nu verder?

Hoe verder?

Allereerst zijn we met de opdrachtgever op zoek gegaan naar andere sturingsdocumenten. En gelukkig; er bestond wel een stroomschema van hun waardeketen. Hier konden we een risico-strategiekaart (zie onderaan voorbeeld) van maken om daar vervolgens de risico’s aan op te hangen (stap 1). Voor de directie was dus een eerste slag gemaakt. Maar om het echt in de organisatie te laten leven moest er meer gebeuren. De waardeketen moest eerst vertaald worden naar afdelingsdoelen, waar op gestuurd kan worden (stap 2). Hierna konden ook de eerder decentraal opgehaalde risico’s aan deze afdelingsdoelstelling worden gekoppeld (stap 3).

Lessen geleerd:

  • Zorg dat je altijd risico’s koppelt aan strategie, en als die er niet is aan waardeketen, of waarden. Er bestaat altijd iets van sturing in elke organisatie.
  • Pas op met het samenvoegen van risico’s tot globale risico’s, ze worden vaak wollig en daardoor minder herkenbaar.

Meer informatie over onze aanpak en tooling ? bel me of stuur een app… 06 43259786

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
risico BI verbonden partijen grc risicomanagement

In het kort:

Meer artikelen: