De beste tijd voor risicomanagement

Risicomanagement gaat boven alles over tijd en timing.  De aandacht in dit vakgebied ligt voornamelijk op de toekomst, op vooruit kijken. In sommige filmpjes wordt wel in een glazen bol gekeken om daarmee te voorspellen wat er allemaal in het verschiet ligt. Wellicht is dat leuk vermaak op een kermis maar als je een bedrijf moet aansturen is dit uiteraard niet voldoende.

In deze tijd is het essentieel dat organisaties en directies ontwikkelingen goed bijhouden en in de snelheid meekomen. Vooral anticiperen op ontwikkelingen is hierin een kernwoord. Het is voor een organisatie van belang de strategie vanuit eigen kracht te bepalen, scenario’s te ontwikkelen maar vooral agile te blijven en mee te bewegen. In de glazen bol moet naar signalen worden gekeken, om vervolgens te beoordelen welk scenario reëel is. Risicomanagement is een proces dat dit in de gehele organisatie stimuleert. Hierin is het essentieel is soms even afstand te nemen en te reflecteren.

Wanneer reflecteren mensen?

Het is goed om onderscheid te maken tussen de ongoing business en nieuwe spannende keuzes.

  • Spannende beslissingen in een mensenleven zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een huis of het aangaan van een huwelijk. Op deze cruciale momenten is de gemiddelde mens sneller geneigd feedback te vragen. Veel van dit soort beslissingen worden in de maanden mei, juni of september genomen. Zo worden in mei en juni en in de herfst de meeste huizen verkocht, en vinden in mei, juni en september de meeste huwelijken plaats. Overigens worden de meeste kinderen geboren in september. De vraag is of het hier om een bewuste beslissing gaat.

Om ongoing business reflectie te organiseren, is het logischer om eerst echt afstand te nemen en na een vakantie met een heldere blik te kijken. Het is veelzeggend dat na een vakantie veel mensen hun baan opzeggen.

Wat is de beste tijd voor risicomanagement?

Reflecteren is dus zeker een menselijke eigenschap, maar timing is cruciaal.

Helaas wordt risicomanagement vaak gekoppeld aan de P&C cyclus van een bedrijf. Los van het imago dat dit met zich meebrengt wil ik vooral het belang van de timing benadrukken. De P&C cyclus zorgt voor veel administratief werk, en creëert daarmee drukte in de hoofden van de managers.

Dit is kortom niet de beste tijd voor reflectie. Een oplossing zou zijn om de risicodialoog direct na de meivakantie, dan wel na de zomervakantie te organiseren. Dit staat uiteraard los van de spannende beslissingen die in een organisatie worden gemaakt. Hierbij gaat het er vooral om dat de vraag vanuit de beslissers zelf komt.

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
risico BI verbonden partijen grc risicomanagement

In het kort:

Meer artikelen: