Gasunie voert met risicomanagement de juiste gesprekken

Risicomanagement

Gasunie transporteert een grote hoeveelheid aardgas onder hoge druk door openbaar gebied. Goede beheersing van risico’s is hierbij voor het bedrijf altijd van groot belang geweest. Veiligheid en betrouwbaarheid zijn daarom kernwaarden van de organisatie en beheersing zit dan ook echt in het DNA. Op dit moment verandert het energielandschap in Nederland snel. Gasunie anticipeert op deze veranderingen en dat geeft een nieuwe dimensie aan risicomanagement. Dit vraagt ook om andere competenties van de 2e lijn en daarom volgden zij een tweedaagse training. Wouter Schram, Manager Operational Audit en Corporate Risk Management bij Gasunie vertelt hierover.

De nieuwe dimensie

“Deze nieuwe dimensie gaat niet zozeer over de beheersing van operationele risico’s. Dat blijft onveranderd heel belangrijk, maar er komt iets bij”, vertelt Wouter Schram. “Risicomanagement moet ons helpen bij het nemen van strategische besluiten en bij het omgaan met externe veranderingen. Daarbij gaat het niet om nog meer lijstjes en beheersmaatregelen. Het gaat wel om het zoeken naar de juiste gesprekken, het organiseren van tegenspraak, het voorkomen van management bias et cetera. Om dat te realiseren is het nodig dat met name de 2e lijn meer naar voren treedt als sparringpartner. Naast de traditionele rol van managementondersteuning met rapportages en advies, zullen ze meer dan voorheen kritische vragen moeten stellen. Als het ware optreden als een scherp maatje, die de manager bij de les houdt.”

Risicomanagement verweven in besluitvorming

“Integraal risicomanagement is complex, vooral omdat de positie van risicomanagement door de jaren heen vaak werd gezien als een onderdeel van procesbeheersing. Daar is het vaak ingericht als een aparte ondersteunende activiteit met eigen middelen. Bij ondersteuning van besluitvorming kan het niet als aparte ondersteunende functie opereren. Het zit verweven in de besluitvoorbereiding en in de gesprekken die je moet voeren. Je voegt geen processtappen toe maar je maakt de bestaande stappen beter.”

De geleerde lessen

“Door de diversiteit in de samenstelling van de groep zijn de lessen voor iedereen anders”, licht Wouter toe. “Dat is denk ik ook het mooie van de aanpak. Door de beperkte groepsgrootte was er ruimte voor interactie met de trainer en met elkaar. Als er sprake is van een belangrijke rode draad dan is dat wellicht dat communicatie (hoe ga je het gesprek aan, hoe krijg je een podium) extra vaardigheden vergt. Dit werd in de traditionele 2e lijns functie niet altijd gestimuleerd. Deze training hielp ons op weg, maar het echte ontwikkelen van nieuwe vaardigheden moet gebeuren door als persoon de stap te durven zetten.”

Tips

“Allereerst, wees je bewust van de twee gezichten van risicomanagement: beheersing van processen en operationele risico’s is iets heel anders dan het ondersteunen van besluitvorming op strategisch niveau. Dit betekent ook iets voor de risicomanagement functie: je hebt mensen nodig die goed en gestructureerd kunnen focussen op beheersing van processen en operationele projecten, je hebt ook medewerkers nodig de heel goed de juiste discussie op gang kunnen brengen. Wees je daarnaast bewust dat de term voor veel mensen synoniem is van remmen, tegenhangen et cetera. Noem het anders en je krijgt veel makkelijker podium (zeker als het om besluitvorming gaat).”

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
extern risico audits risicomanagement Risk based kwaliteitsmanagement

In het kort:

Meer artikelen: