Do. 8 sept 2022 – Rechtmatigheidscafé – Deel 6.

De invoering van de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van wetsvoorstel ‘versterking decentrale rekenkamers’ is op 31 mei jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Nu de Eerste Kamer nog!


Als het loopt zoals het loopt dan moet de jaarrekening voor het verslagjaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording van het college van B en W bevatten.

Corne Kuijpers van de Gemeente Breda deelt zijn praktijk ervaringen met betrekking tot een eerste rechtmatigheidsverantwoording. Wat ging er goed en wat kon er beter? Daarnaast worden de actualiteiten besproken met Robert ’t Hart – Docent riskmanagement & owner @ NARIS GRC en Ismael El Barzouhi – Directeur Lokaal Bestuur @ Vanberkel Professionals.

Bekijk het webinar terug:

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
rechtmatigheid

In het kort:

Meer artikelen: