Do. 2 dec 2021 – Rechtmatigheidscafé – Deel 4.

Gaat de wetswijziging van de Commissie BBV – Kadernota rechtmatigheid door of niet? Staan alle seinen nu op groen? Robert ’t Hart en Ismael El Barzouhi diepen het uit en vragen zich af is de kadernota duidelijk? En wat zijn de vragen nog?

 

Op donderdag 2 december ging Robert ’t Hart – Docent riskmanagement & owner @ NARIS GRC – weer het dialoog aan met Ismael El Barzouhi – Directeur Lokaal Bestuur @ Vanberkel Professionals – over rechtmatigheid binnen de gemeenten tijdens het vierde Rechtmatigheidscafé.

Rechtmatigheid; waar gaat het om?

Op basis van de relevante bepalingen kan aan de hand van een risicoanalyse worden bepaald, welke beheersingsmaatregelen moeten worden genomen. De beheersorganisatie moet zodanig zijn ingericht dat naleving van wet- en regelgeving (=het normenkader) met voor de gemeente financiële consequenties zichtbaar en toetsbaar wordt vastgelegd. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat een gemeente aantoonbaar wet- en regelgeving naleeft.

Meer weten over rechtmatigheid?
Download hier de whitepaper Rechtmatigheidsverantwoording – Nieuwe stijl.

Issues

Maar waar moeten we straks nou aan voldoen? Zijn het onzekerheden of zijn het nu onduidelijkheden? Hoe operationaliseer je nu het normenkader? Wat geldt er voor ons? En hoe zit het met de risicoanalyse? Robert en Ismael praten je bij…

Bekijk het online event

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
rechtmatigheidscafe

In het kort:

Meer artikelen: