ESG.

ESG het framework voor Environmental, Social, en Governance, dat je organisatie helpt om de impact van deze drie pijlers in te schatten en te verbeteren vraagt om steeds meer verplichte aandacht. Gedreven door regulering moet er volgens de Europese CSRD-richtlijn, de Corporate Sustainability Reporting Directive, uitgebreid gerapporteerd worden over je duurzaamheidsprestaties.

Naris ESG-framework

Er moeten dus stappen worden gezet, waarvan veruit de grootste stap, die van data is. Het Naris ESG-framework helpt je daarbij. Door inzicht te geven in de ESG-risico’s en de beheersmaatregelen daarop. Zo kun je effectief omgaan met je ESG-prestaties, deze aantonen en optimaliseren. Je helpt dan niet alleen te voldoen aan regelgevende vereisten, maar stimuleert ook duurzaamheid en verantwoordelijkheid!

esg

Wij hebben een ESG-framework ontwikkeld
waarmee je meeteen aan de slag kunt!

ESG-software is er genoeg. Gegevens over milieu, sociale aspecten en governance kun je erin verzamelen en valideren. Deze ESG-gegevens kunnen dan worden opgenomen in rapporten om ze vervolgens te gebruiken voor besluitvorming en risicosturing. Kortom het vereenvoudigt het ESG-proces van het beheer van duurzaamheidsdata. Maar hoe kun je snel, praktisch en betaalbaar hiermee aan de slag?

Naris ESG-framework

Het inrichten van een duurzaamheids-framework is niet nieuw. We zijn met vele organisaties hier al succesvol mee aan de slag geweest. Dit heeft geresulteerd in rapportages in sociale- en duurzaamheidverslagen, risk & control frameworks en risicoanalyses. We hebben dus al veel geleerd. Door deze best practices hebben we een framework ontwikkelt die alvast een flinke voorzet geeft op het gehele ESG-proces.

Naris Copiloot

Wij hebben gemerkt dat de praktijk weerbarstig is. Veel organisaties hebben de kennis of de handjes niet om er mee aan de slag te gaan.

Daarom vliegen wij voor ons NARIS ESG-framework een copiloot in. Een ESG-expert die je helpt met het opzetten van je EGS-proces.

esg

Het is belangrijk niet alleen over duurzaamheid te denken en te praten maar ook te doen.

Van simpel tot ESG-volwassen

Van simpel pragmatisch tot een professionele ESG-bedrijfsvoering die samenwerking stimuleert onze aanpak is er voor elke organisatie die ‘ESG-in-control’ wil komen. Groot of klein.

Wil je graag een demo ontvangen?

Geheel vrijblijvend in 30 minuten.

Hoe werkt het?

Samen met je Naris ESG-copiloot en het Naris ESG-framework gaan we je helpen met het definiëren van je ESG-context, met het identificeren van ESG-risico’s en maatregelen, met het vaststellen van KPI’s met doelstellingen op bedrijfsniveau of third parties. Door de uitgebreide Power BI-mogelijkheden is de data eenvoudig te rapporteren naar stakeholders of kan het worden opgenomen in rapportages zoals deze zijn voorgeschreven in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Stap 1: Definiëren van je ESG-context

Je Naris copiloot analyseert welke initiatieven rond ESG en duurzaamheid er al zijn binnen jouw organisatie. Dat zegt vaak al veel waar jullie naartoe willen. We zoeken uit aan welke wet-en regelgeving je moet voldoen wie je stakeholders zijn en wat zij verwachten. Wie zijn je toeleveranciers en zijn die belangrijk voor je ESG-keten? Met deze ESG-context gaat je copiloot verder.

Stap 2: Xxxx

Welke ESG-risico’s zijn voor welke ESG-context van toepassing? Wij leveren ze aan en komen samen tot een shortlist.

Stap 3: Rapporteren

Met de uitgebreide Power BI-mogelijkheden kunnen gestandaardiseerde ESG-rapporten worden geproduceerd in overeenstemming met verschillende rapportagekaders (CSRD). Deze rapporten kunnen worden gebruikt voor interne besluitvorming, externe communicatie of compliance met regelgeving.

esg software

Naris ESG-framework

VOORDELEN

Niet zelf verzinnen maar meteen beginnen

Onze copiloot helpt je met de start

Geen verspreide en ongelijksoortige data

Eenvoudig te exporteren naar Power BI

Zet geautomatiseerd vragen uit

Alles inzichtelijk met Key Control Dashboard

Ontvang e-mail- of push taaknotificaties

Zorgt voor betrokkenheid & verantwoording

Stel prioriteiten d.m.v. onze Risk Heat Map

Slim systeem geen dubbele risk en controls

esg

Wil je graag een demo ontvangen?

Geheel vrijblijvend in 30 minuten.

Maximaal Smart In Control

Haal meer uit ons platform en koppel extra GRC-functies toe aan je ESG zo vermijd je het gebruik van nieuwe silo applicaties.

Alle NARIS-GRC-functies werken integraal samen, zodat data eenmalig wordt vastgelegd en optimaal samenwerken. Dat is maximaal Smart in Control!