Tag: Risk en Control Management

Do. 7 dec 2023 – Rechtmatigheidscafé – Deel 7.

Het hoeft geen nadere toelichting dat vanuit de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers, de financiële rechtmatigheidsverantwoording inmiddels op het bordje van de decentrale overheid ligt. En nu…? Rechtmatigheidscafé Live! Op donderdag 7 december 2023 gaan we eer geven aan de naam

Do. 9 juni 2022 – Is jouw organisatie Legal in Control?

Juristen zijn pure risicomanagers, zij identificeren en beheersen juridische risico’s. Maar kennen zij wel de kracht van risicomanagement; prioriteiten stellen en dus de grootste risico’s aanpakken en de kleinere loslaten? Juristen werken vooral casuïstisch, reactief en kwalitatief. Nu ze tegenwoordig

Hoe krijg je tijd voor key risks?

Kansen Key risks worden as we speak echt op de proef gesteld. Alle aandacht gaat, volkomen terecht, uit naar het Coronavirus. De wereld om ons heen verandert heel snel, iedere dag nieuwe regels / omstandigheden waarmee we direct mee moeten

De meeste risico’s deugen!

Een verwijzing naar het zeer interessante boek en aanrader ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman. Zou een aantal van zijn conclusies ook toepasbaar zijn op risico’s? Bij voorbaat geef ik aan dat geen van wat ik beweer op enige wetenschappelijk

Risico’s en Kansen van de Afsluitdijk

Vanuit de NVRB (Nederlands Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid) is in samenwerking met Rijkswaterstaat een excursie naar de afsluitdijk georganiseerd. Geheel in het teken van de drijfveren van de NVRB; kennisdelen en je netwerk uitbreiden. Historie Afsluitdijk Het verbeteren van de toekomst

Risico Control Matrix succesvol implementeren

Risico Control Matrix eenvoudig en snel implementeren Uitgangspunten implementatie Risico Control Matrix: Natuurlijk hoort de verantwoordelijkheid voor risico’s in de 1e lijn Leiderschap is belangrijker dan meer controls We willen weten welke risico’s onze doelstellingen bedreigen Diversiteit van betrokken is