Tag: Risk en Control Management

Do. 14 maart 2024 – Rechtmatigheidscafé – Deel 8.

Er is aan de noodrem getrokken! De rechtmatigheidstrein staat plots stil! Of toch niet? In dit rechtmatigheidscafé doen we niet het voorlopige eindstation aan: De rechtmatigheidsverantwoording. Er is aan de noodrem getrokken en sinds 22 februari 2024 staat de ‘rechtmatigheidstrein’

Do. 7 dec 2023 – Rechtmatigheidscafé – Deel 7.

Het hoeft geen nadere toelichting dat vanuit de Wet Versterking Decentrale Rekenkamers, de financiële rechtmatigheidsverantwoording inmiddels op het bordje van de decentrale overheid ligt. En nu…? Rechtmatigheidscafé Live! Op donderdag 7 december 2023 gaan we eer geven aan de naam

Do. 9 juni 2022 – Is jouw organisatie Legal in Control?

Juristen zijn pure risicomanagers, zij identificeren en beheersen juridische risico’s. Maar kennen zij wel de kracht van risicomanagement; prioriteiten stellen en dus de grootste risico’s aanpakken en de kleinere loslaten? Juristen werken vooral casuïstisch, reactief en kwalitatief. Nu ze tegenwoordig