Tag: coso

COSO ERM 2017 koppelt risicomanagement aan strategie en prestatiemanagement

De  standaard Enterprise Risk Management  - Integrating with Strategy and Performance – die door COSO nieuw uitgegeven is, heeft veel te bieden voor jouw organisatie. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement.  Er is immers veel veranderd in risicomanagementland sinds het

Coso principe 20: rapportages over risico, cultuur en prestaties

De organisatie rapporteert over risico, cultuur en prestaties op meerdere niveaus en integraal. Dit is het laatste principe vanuit COSO ERM. Wil je eerst het totaal overzicht klik dan hier. Identificeren van de gebruikers en hun rol Rapportages ondersteunen het personeel

Coso principe 19: risico communicatie

Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van risicomanagement wil risicomanagement gaan leven in de organisatie. Zeer zeker extern maar ook intern. De organisatie dient dus ook haar communicatiekanalen daarvoor te gebruiken. Communiceren met Stakeholders Om interne en externe stakeholders te

Coso principe 17: continu verbetering

De door COSO nieuw uitgegeven standaard Enterprise Risk Management -Integrating with Strategy and Performance – heeft veel te bieden. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement. En het was nodig! Er is immers

COSO principe 16: Beoordelen van de risico’s en prestaties

De nieuwe coso linkt risico’s nadrukkelijk aan strategie en prestaties. Prestaties worden niet altijd gehaald doordat er bijvoorbeeld vooraf onjuiste aannames zijn gedaan of dat geïmplementeerde werkwijzen toch niet blijken te werken. Maar soms worden de prestaties beïnvloed door risico’s

COSO Principe 15: Analyse van veranderingen

Risicomanagement is nooit af. In een snel veranderende wereld (VUCA) moeten organisaties continu veranderen en meebewegen. Dit betekent dat ook de strategie en doelstellingen regelmatig aangepast dienen te worden. En dit betekent ook wat voor het bestaande risicomanagement. Principe 15:

Principe 10: risico-identificatie

In COSO-principe 10 wordt een selectie gemaakt van beheersmaatregelen voor de mitigatie van risico’s.   De organisatie identificeert risico’s die impact kunnen hebben op de realisatie van de strategische doelstellingen De organisatie identificeert de risico’s die impact kunnen hebben op het bereiken van

Principe 14: Ontwikkeling integraal beeld van de risico’s

De organisatie ontwikkelt en evalueert een integraal beeld van de risico’s. Dit klinkt makkelijk maar is in de praktijk vaak lastig. Heb je überhaupt wel eens een integrale risicorapportage of dashboard gezien? Op deelgebieden als privacy, finance, legal, quality, HR,

COSO-model Principe 13: Implementatie risicoreactie

Gelukkig zet COSO 2017 risico-acceptatie bovenaan en daarmee sluit zij aan bij de visie dat niet alle risico’s beheerst hoeven te worden. Wel is het bij beheersmaatregelen belangrijk om te beseffen dat altijd eerst naar de vraag naar de reeds bestaande beheersmaatregelen moet worden gesteld. Dit

COSO principe 11: Risicoanalyse

De grote kracht van risicomanagement is om het management de juiste prioriteiten te laten stellen voor de inzet van mensen & middelen. Hiervoor dient de kans en impact van de geïdentificeerde risico’s te worden vastgesteld. Dit onderdeel wordt uitgelegd in

COSO 2017 Principes met betrekking tot performance

In deze blog ga ik in op hoe risico-identificatie in de nieuwe COSO 2017 wordt omschreven met mijn eigen interpretatie en voorbeelden. Introductie risicomanagement principes in relatie tot performance Waardecreatie en -behoud zijn twee zaken die worden gerealiseerd door het identificeren en

Nieuwe COSO 2017

Elke organisatie heeft een strategie met de intentie haar doelen te verwezenlijken en toegevoegde waarde te creëren. Door ERM te integreren bij de vorming van een strategie, ontstaat waardevol inzicht in het risicoprofiel dat verbonden is met die strategie en

COSO 2017 RVB-VERPLICHTINGEN

In de bijlage van de nieuwe COSO ERM 2017 worden alle verplichtingen voor de RvB en RvC op een rijtje gezet. Op onze tweedaagse gaan we hier uitgebreid op in. Zie hier de slides met de checklist op hoofdlijnen; COSO ERM 2017 slides.

COSO 2017, 5 principes van GOVERNANCE EN CULTUUR

Het nieuwe COSO-ERM 2017 raamwerk legt de nadruk op de wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde. Risicomanagement wordt strategisch risicomanagement. Een van de vijf thema’s die COSO behelst is governance en cultuur. Binnen governance en cultuur zijn op zijn beurt 5 heldere

COSO ERM 2017: strategie, risicomanagement en prestatiemanagement

De door COSO nieuw uitgegeven standaard Enterprise Risk Management -Integrating with Strategy and Performance – heeft veel te bieden. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement. En het was nodig! Er is immers