Tag: coso

COSO ERM 2017 koppelt risicomanagement aan strategie en prestatiemanagement

De Standaard Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy and Performance – die door COSO nieuw uitgegeven is, heeft veel te bieden voor jouw organisatie. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement. Er is immers veel veranderd in risicomanagementland sinds het oorspronkelijke

COSO 2017 Principes met betrekking tot performance

In deze blog ga ik in op hoe risico-identificatie in de nieuwe COSO 2017 wordt omschreven met mijn eigen interpretatie en voorbeelden. Introductie risicomanagement principes in relatie tot performance Waardecreatie en -behoud zijn twee zaken die worden gerealiseerd door het identificeren en

Nieuwe COSO 2017

Elke organisatie heeft een strategie met de intentie haar doelen te verwezenlijken en toegevoegde waarde te creëren. Door COSO 2017 ERM te integreren bij de vorming van een strategie, ontstaat waardevol inzicht in het risicoprofiel dat verbonden is met die

COSO 2017 RVB-VERPLICHTINGEN

COSO 2017 RvB verplichtingen In de bijlage van de nieuwe COSO ERM 2017 worden alle verplichtingen voor de RvB en RvC op een rijtje gezet. Op onze tweedaagse gaan we hier uitgebreid op in. Zie hier de slides met de checklist op

COSO 2017, 5 principes van GOVERNANCE EN CULTUUR

COSO 2017 Governance & Cultuur Het nieuwe COSO 2017 ERM raamwerk legt de nadruk op de wisselwerking tussen risico, prestatie, strategie en waarde. Risicomanagement wordt strategisch risicomanagement. Een van de vijf thema’s die COSO 2017 behelst is governance en cultuur. Binnen

COSO ERM 2017: strategie, risicomanagement en prestatiemanagement

Risicomanagement De door COSO nieuw uitgegeven standaard Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance – heeft veel te bieden. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement. En het was nodig! Er

Waarom COSO niet helpt bij GRC implementaties

Veel organisaties worstelen met het vormgeven van een eenvoudig en geïntegreerd GRC Framework. Om toch maar een begin te maken wordt teruggevallen op COSO of ISO31000. Deze raamwerken bieden houvast, structuur en ordening. De praktijk leert dat de organisatie zelf