Tag: Risico Analyse

Top 5 NARIS webinars in 2020 die je terug wilt kijken

2020 was het jaar waar we veel NARIS webinars hebben gefaciliteerd nadat we half maart in de intellegente lockdown gingen. Honderden deelnemers en zeer veel gastsprekers hebben inzichten gedeeld over wat op dat moment actueel was en nog steeds actueel

Nog steeds spreadsheets?

Ja, het is een open deur onderzoek of “wij van wc-eend” maar keer op keer bewijzen onderzoeken dat een Governance, Risk en Compliance strategie tooling nodig heeft om dit goed te faciliteren. Of vind jij de spreadsheets lijstjes en ellenlange

Lacopaniek

Lacopaniek – Wij zijn niet laconiek over het Corona virus en ook niet in paniek. De afgelopen maanden hebben we conform ISO 27001 naast de Interne Audits ook ons ISMS continu bijgewerkt. Gezien de vragen die klanten aan ons stellen

Risicomijdend op donderdag?

Risicomijdend of risiconemend? Ben jij als mens risicomijdend of juist risiconemend? Het antwoord op deze vraag is essentieel, en is fundamenteel voor je besluitvorming en gedrag. Maar op welke dagen van de week is onze tolerantie nu eigenlijk groter en

Risico’s en Kansen van de Afsluitdijk

Vanuit de NVRB (Nederlands Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid) is in samenwerking met Rijkswaterstaat een excursie naar de afsluitdijk georganiseerd. Geheel in het teken van de drijfveren van de NVRB; kennisdelen en je netwerk uitbreiden. Historie Afsluitdijk Het verbeteren van de toekomst

Verplichte due diligence overheid

De laatste tijd is er binnen de overheid een duidelijke fusie- en overnamegolf zichtbaar geworden. Deze golf wordt gekenmerkt door grote dynamiek en kent vele verschillende gezichten. Gemeenten worden samengevoegd of weer opgesplitst, activiteiten worden overgedragen aan nieuw op te richten

Een risicoprofiel is nooit af

Na het lezen van het boek “het is nooit af” van Martijn Aslander werd ik getriggerd door de gedachte dat ook risicomanagement of een risicoprofiel nooit af is. Organisaties raken in deze dynamische tijden meer en meer gewend aan het

In Zaanstad leeft risicomanagement

In gesprek met Edwin Westphal, Yvette van ’t Kruis Marlo Koppenol Waarom leeft risicomanagement bij de ene gemeente volop terwijl het bij een andere gemeente een dooie letter is. Kan een  risicobereidheidsverklaring (risk appetite statement) hierin verandering brengen? Hoe kun je

Risk based auditing

Kaplan onderscheid drie soorten risico’s; te voorkomen, strategisch en extern. De te voorkomen risico’s zijn te beïnvloeden door de organisatie en daardoor zijn er vaak veel bestaande beheersmaatregelen.  Dit kunnen operationele en tactische risico’s en beheersmaatregelen zijn. Veel audits focussen zich op de processen.

3 stappen om eenvoudig je Risk Appetite vast te stellen

Veel organisaties vinden het moeilijk om concreet te worden inzake Risk Appetite; uw bereidheid om risico’s te nemen. En dat is een gebrek want het is cruciaal voor echt een integrale werking van Risk Based Management. Het ontbreken van een eenduidig

Risicomanagement binnen Artsen zonder Grenzen

Op onze GRC kennisdagen sprak Thijs van Buuren over hoe risicomanagement in de praktijk werkt. Risicomanagement Hij is brede controller bij Artsen Zonder Grenzen en werkt sinds 5 jaar samen met NARIS, in een volgens hem ‘mooie samenwerking’. Hun eerste

Excel of risicodatabase

Excel? Je kunt risico’s op vele verschillende manieren vastleggen. In een Excel, risk map, rapportage in Word, of in een PowerPoint, de opties zijn legio. Inmiddels heb ik in mijn carrière zeer veel varianten voorbij zien komen. Veel van dit