GRC software in uw organisatie

Governance, Risk management en Compliance zijn belangrijke disciplines binnen elke organisatie. Wanneer deze gebieden integraal worden benaderd, is dit effectiever en komt de informatie automatisch op de juiste plaats binnen de organisatie terecht. Zogenaamde GRC software kan organisaties helpen om deze componenten met elkaar te verbinden en overkoepelende rapportages te maken. Zo kunnen organisaties dankzij GRC software effectiever opereren en beter hun doelen realiseren!

GRC staat voor Governance, Risk management en Compliance. Onder deze overkoepelende term valt de benadering die een organisatie kiest voor deze drie gebieden. Goed beleid voor deze disciplines helpt organisaties om hun doelen te halen, en dat is waar het uiteindelijk natuurlijk om draait. Maar waar staan deze drie gebieden concreet voor?

Governance is allereerst de manier waarop het management gestructureerd is en leiding geeft aan de organisatie richting het nastreven van hun doelen. Risicomanagement (deze blog is er speciaal aan gewijd*linken*) is het in kaart brengen en beoordelen van risico’s die impact kunnen hebben op de strategische keuzes van de organisatie. Compliance ten slotte gaat over de mate waarin het beleid, de procedures en andere regels van een organisatie worden nageleefd.

GRC Software van NARIS®

Deze drie zaken kunnen afzonderlijk van elkaar worden bepaald en aangestuurd, maar het is natuurlijk effectiever als organisaties erin slagen dit te synchroniseren. Zeker omdat de verschillende disciplines waardevolle informatie bevatten voor overkoepelende processen. De informatie-uitwisseling tussen deze disciplines kan bij een integrale aanpak gemakkelijker plaatsvinden. Het resultaat is dat er tijd, energie en kosten worden bespaard.

Ook NARIS® constateert dat het integrale GRC perspectief de nieuwe norm is. Om organisaties te helpen om de processen vanuit dit perspectief aan te sturen, heeft NARIS® daarom speciale GRC software ontwikkeld. NARIS GRC® is een GRC platform waarin alle GRC componenten binnen de organisatie met elkaar worden verbonden en overkoepelende management rapportages worden gemaakt. Dankzij deze GRC software voeren verschillende personen binnen de organisatie dezelfde taken niet onnodig meerdere keren uit, en zijn alle betrokkenen direct op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Doelen halen dankzij GRC software

Deze vereenvoudigde communicatie komt mede tot stand door de overzichtelijke dashboards en tools voor data-analyse die GRC software vaak bevatten. Hierdoor kunnen managers direct met de meest up-to-date en complete gegevens aan de slag. Zodoende is in één oogopslag duidelijk of doelen gehaald gaan worden of dat bijsturing wellicht nodig is. Deze software werkt dus direct mee aan het halen van de doelen binnen de organisatie. Maar niet alleen de managers hebben dankzij GRC software hier direct inzicht in. De software kan ook helpen om medewerkers meer betrokken te maken bij GRC. Ook voor hen wordt het gemakkelijker en overzichtelijk om informatie hierover te delen en te ontvangen.

Ook voor organisaties die veel met wet- en regelgeving van doen hebben, biedt GRC software een goede uitkomst. Dankzij het overzicht dat de software biedt wordt direct duidelijk welke impact deze wet- en regelgeving heeft op bedrijfsprocessen en de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn. Dankzij dit overzicht kan er transparant verantwoording worden afgelegd en hebben alle belangrijke partijen hier een compleet overzicht van.

Dankzij GRC software kan je er dus voor zorgen dat alle GRC gerelateerde zaken systematisch en georganiseerd benaderd worden. Zo kan GRC echt bijdragen aan de strategie van organisaties en de implementatie hiervan.

GRC software voor elke organisatie

GRC software kan dus helpen bij het realiseren van de doelen. Het zorgt er voor dat organisaties beter hun risico’s kunnen managen, hun kosten kunnen verlagen en dat de verschillende disciplines minder complex worden voor managers en de andere medewerkers. Hiermee is GRC software voor elke organisatie relevant.

NARIS Nr. 1 GRC-platform leverancier!

Met trots kunnen wij melden dat de leden van IIA (Instituut van Internal Auditors) NARIS GRC® erg waarderen en ons GRC-platform de op één na meest gebruikte audit management software is. Maar nog mooier, dat wij de enige echte GRC-leverancier zijn die het meest gebruikt wordt door auditors!

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
verbonden partijen Sociaal Domein Risicomanagement Risk based auditing GRC software

In het kort:

Meer artikelen: