WSW

Risicomanagement: een feestje voor de hele corporatie Woonconcept

Van reorganisatie tot risicokaart 

Ben je bijna 100 jaar, draait het WSW de geldkraan dicht. Dat overkwam corporatie Woonconcept in 2013. Dit leidde tot veel onzekerheid, bezuinigingen en nare boodschappen voor de medewerkers. Gelukkig bracht de zomer weer wat beweging in de stilgelegde projecten. In het najaar ging Erik van Marle van NARIS voor het eerst op bezoek bij de woningcorporatie: “Een professionaliseringsslag, dat is wat jullie nodig hebben. Een gestructureerd en gedragen risicomanagement. We maken een risicokaart en daar gaan we de hele organisatie bij betrekken.” 

Van randverschijnselen tot prioriteiten

“De risicokaart werkt uitstekend!” zegt Ietse Jongsma. Jongsma is al tien jaar werkzaam bij Woonconcept en is nu manager financiën en bedrijfsvoering. Met een risicokaart stap je makkelijk naar alle afdelingen om activiteiten en risico’s te koppelen aan de strategie. Vroeger was risicomanagement vooral een lijstje afvinken en klaar. Nu is het bespreekbaar. We handelen vanuit vier hoofddoelstellingen en elf kritieke succesfactoren.  

Randverschijnselen laten we los en we focussen op wat echt belangrijk is.”

Van de basis tot de top

Woonconcept is op de goede weg. Het vertrouwen van het WSW is terug. De corporatie durft weer vooruit te kijken. En doordat het management de medewerkers meer bij het risicomanagement betrekt,is er meer openheid, vertelt Jongsma:“Voorheen was risicomanagement iets dat los stond, en vooral een activiteit van de afdeling Control. Met de risicokaart die we samen met NARIS hebben gemaakt is er een duidelijk verband tussen de strategie, de hoofddoelstellingen, de risico’s en de maatregelen. Van de basis van de organisatie tot boven in de top van het management.”

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: