Menukaart risicomanagement

Om een grote organisatie te helpen risicomanagement aan het management te verkopen heb ik een keer deze menukaart risicomanagement gemaakt. Elke afdeling of project mocht (niet verplicht) haar eigen menukeuze maken. En er mocht buiten de P&C cyclus gegeten worden.

Wist u dat…

80% van alle risico’s als oorzaak menselijk handelen heeft. Voorbeeldgedrag van het management heeft een belangrijke invloed op dit handelen.

Het merendeel van de risico’s uitstekend beheerst wordt.

Innovatie en bestuurlijke daadkracht alleen mogelijk is door risico’s te nemen. Geen risico nemen betekent achteruitgang en is daarmee het grootste risico voor elke organisatie.

Voorgerecht

Risicomanagement en cultuur (0,5 dag)

Doelgroep: management teams

De risicohouding van uw organisatie is zeer bepalend voor het risicoprofiel. Een gezonde mix tussen risiconemende en risicomijdende medewerkers draagt bij aan een goed risicoprofiel.

Binnen organisaties wordt over het algemeen niet transparant gesproken over risico’s. We vertellen liever over successen dan over (mogelijk) falen – vaak uit angst hier op afgerekend te worden. Veel risico’s worden dan ook pas ontdekt als de meeste beheersmaatregelen geen nut meer hebben.

Een meer open cultuur is er een waar leiding en medewerkers bij het nadenken over te bereiken doelen ook denken aan mogelijke beren (risico’s) op de weg naar het doel en hoe hier mee om te gaan.

Vragen die tijdens de workshop beantwoord worden: hoe zorgt u voor een alerte en kritische blik van medewerkers; wat is uw meld-cultuur en hoe creëert u een organisatie waarin risico nemen en risico beheersen hand in hand gaat?

 Risicogedrag

• Risicohouding

• Wat veranderd een risicohouding?

• Risicocultuur; nudges en aanspreekcultuur

• Hoe werkt het in kleine teams?

• Hoe werkt het voor de hele club?

Hoofdgerecht

Risicoanalyse  (0,5 dag )

Doelgroep: organisatie, selectie van medewerkers, afdelingen

U wilt graag een risicoanalyse uitvoeren binnen uw afdeling. Omdat hierbij meerdere specialismen betrokken zijn, is het van belang dat u discipline overstijgend kijkt voor welke medewerkers deze sessie van belang is. Deze training is praktijkgericht: naast het aanbod van een theoretisch kader wordt er daadwerkelijk een risicoanalyse uitgevoerd. Er zal een intake plaatsvinden om de analyse zo goed mogelijk voor te bereiden en aan te laten sluiten bij het onderwerp. Zie meer informatie blog over risicodialoog.

Inleiding en risico-identificatiestructuur

  • Inleiding en doelstellingen
  • Context analyse
  • Risico-identificatie (theorie en praktijk), vastleggen in versnellingskamer Naris
  • Stemmen kans en impact
  • Bespreken perceptie verschillen

Dessert

Verankering risicomanagement (0,5 dag)

Doelgroep: managementteams /verantwoordelijken

Risicomanagement kent veel externe drijfveren, zoals wetgeving en verantwoording. Als u risico’s blijvend efficiënt en tijdig wilt beheersen, dan moet u risicomanagement verankeren binnen uw organisatie.

De sleutel tot verankering ligt in het besef dat risicomanagement een instrument is om processen, ten behoeve van de door het directie vastgestelde doelstellingen, goed te sturen en beheersen. Verankering betekent dat dit besef breed in uw organisatie wordt onderschreven: niet omdat het moet maar omdat elk niveau in de organisatie het nut er an inziet.

In deze workshop wordt, met behulp van diverse best practices, het containerbegrip risicomanagement en de complexiteit van verankering teruggebracht tot een goed uitvoerbaar stappenplan.

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
risicomanagement webinars sturingsmodel

In het kort:

Meer artikelen: