Risicomanagement gemeenten:
van financieel risicomanagement naar in-control statement voor het jaarverslag

TOP FEATURES DIE GEMEENTEN GEBRUIKEN:

save

Kennisdatabase

Een kennisdatabase verzamelt informatie door en voor gemeenten over actuele risico’s en controles op gebied van rechtmatigheid, informatiebeveiliging en financiële risico’s.

preferences

Scenario analyse/ Monte Carlo simulaties

Het risicoprofiel van gemeenten kan worden doorgerekend via een Monte Carlo simulatie. Hierdoor worden de top risico’s inzichtelijk en wordt de benodigde weerstandscapaciteit onderbouwd.

person_outline

Interactieve risicodialoog

Door de kansen en impact van risico’s met elkaar (online) te bespreken, ontstaat er draagvlak voor de belangrijkste risico’s per afdeling or project.

dehaze

Import Excel

Importeer beschikbare Excel-documenten van bestaande – of oudere – analyses en risk & control frameworks om een integraal risk & control beeld te creëren.

go-to

Control Dashboard

Gebruik risk & control frameworks als basis voor informatievoorziening en maak zo inzichtelijk welke afdelingen wel of niet in control zijn. Gebruik hiervoor de best practices binnen jullie gemeente om actief te leren van sterktes en zwaktes.

Kennismaken met NARIS-GRC® NEXT?

Gratis en vrijblijvend in 30 minuten?

Gemeenten hebben een complex risicoprofiel

Gemeenten hebben een complex risicoprofiel gezien de diversiteit in verschillende producten binnen deze politieke omgeving. Voorkom een controletoren en een cultuur van “voor ieder wetje een pakketje.” Met Naris GRC® stimuleren gemeenten juist samenwerking en creëren een integrale risicomanagement aanpak.

Breng je risicoprofiel in kaart en wordt meer risicobewust

Actieve betrokkenheid en informatievoorziening met betrekking tot risicomanagement vanuit de eigen organisatie is vaak een tijdrovend proces.

Wij helpen met het faciliteren van een efficiënt risicodialoog zodat jullie zelfstandig het risicoprofiel van jullie organisatie actueel kunnen houden om zo meer risicobewust te zijn als organisatie.

In-control statement voor gemeenten

Een overzichtelijk risk en control framework m.b.t. de financiële processen waarin een goede verantwoording wordt afgelegd over de kwaliteit van de interne beheersing; dat is het einddoel als we praten over de weg naar een in-control statement.

Als gemeente wordt dit in-control statement geborgd door standaardisatie van audits, hergebruik van templates, controls en het uitzetten en monitoren van alle aanbevelingen.

Gebruik soft controls voor grip op verbonden partijen

Het aantal verbonden partijen en samenwerkingspartners waar gemeenten mee te maken hebben is de afgelopen 10 jaar enorm toegenomen. Het creëren van een motiverende en stimulerende omgeving is hierbij ontzettend belangrijk.

Om grip te houden op verbonden partijen zijn soft controls een van de grootste succesfactoren. Met een risicoanalyse is de mate van toezicht vast te stellen om zo uiteindelijk ook het risiconiveau van je organisatie met betrekking tot verbonden partijen te bepalen.

Voldoen aan de BIO als gemeente?

Informatiebeveiliging en privacy zijn essentieel voor de gemeentelijke bedrijfsvoering. Voldoen aan de BIO vraagt om aantoonbare beheersmaatregelen. Deze informatie is uit de organisatie op te halen dankzij CRSA, een incidenten app of standaard risk control assessment.

Download het whitepaper

Rechtmatigheidsverantwoording Nieuwe stijl

“De medewerkers van de gemeente Amsterdam zijn dagelijks, bewust of onbewust, bezig met het analyseren van risico’s. Voor de komst van NARIS was er niet één manier om dit te doen. Met elkaar erover praten was lastig. Nu is NARIS dé manier.”

Niels den Das

Risicomanager Gemeente Amsterdam

“We hebben een zeer goed inzicht gekregen in de risico’s per project en er is ook een compleet gevuld risicoregister per project. De risicosimulaties zijn de basis voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen voor het Grondbedrijf. weerstandsvermogen voor het Grondbedrijf. ”

Michiel Somers

Risicomanager Gemeente Arnhem

Inspiratie voor Gemeenten.