Risicomanagement software, hoe helpt het?

Vraag je jezelf af of risicomanagement software een toegevoegde waarde is binnen je eigen organisatie? Waarschijnlijk wel! Risicomanagement software helpt bij het creëren van een compleet overzicht van alle relevantie risico’s, stimuleert werknemers om relevante informatie te delen en maakt deze informatie overal toegankelijk. Hiermee is risicomanagement software in potentie voor elke organisatie van toegevoegde waarde!

“Er is tegenwoordig overal software voor, niks kan meer zonder. Er is software voor het optimaal laten rijpen van fruit – gespecialiseerd in bananen, mango’s en avocado’s (bron), ‘Fairtrade-software’ uit Kenia (bron) en je kan met software een persoon iets laten beweren wat hij nooit heeft gezegd (bron). Daarom vind ik dat wij binnen onze organisatie ook software moeten aanschaffen dat ons risicomanagement kan ondersteunen.”

Als je graag ziet dat er software wordt aangeschaft om het risicomanagement binnen de organisatie te verbeteren, is de kans klein dat bovenstaande pitch succes oplevert. De kans dat je leidinggevende na dit betoog overstag zal gaan, is niet zo groot. Dat is jammer, omdat er wel degelijk heel veel goede argumenten zijn waarom risicomanagement software een meerwaarde is voor elke organisatie. In deze blog komen deze ter sprake. Dus na het lezen van deze blog heb je wél een goed onderbouwd verhaal waarom risicomanagement software gaat helpen om de prestaties van de organisatie te verbeteren!

Risicomanagement software door de gehele organisatie

Binnen (grote) organisaties houden vaak meerdere personen zich bezig met het risicomanagement. De risico’s moeten immers in kaart worden gebracht, worden beoordeeld en vervolgens moeten er zogenaamde beheersmaatregelen worden getroffen. Dit kan alleen goed gebeuren als alle risico’s worden meegenomen in de analyse. Hier kan risicomanagement software een belangrijke bijdrage in leveren.

Risico’s zijn immers vaak abstracte toekomstige gebeurtenissen of condities waarvan het hoogst onzeker is of ze zich überhaupt ooit werkelijkheid worden. Daarom voelt lang niet iedereen de noodzaak om in een vroeg stadium tijd en energie in risicobeheersing te steken. Risicomanagement software kan hier bij helpen. De drempel om (mogelijk) belangrijke informatie te delen wordt met deze software veel kleiner. Werknemers hoeven dus minder moeite te doen om een zinvolle bijdrage te leveren aan het risicomanagement als geheel.

Risicomanagement software biedt daarnaast tools die het delen van waardevolle informatie gemakkelijk maken. Zo kunnen in potentie alle schakels worden verzameld, en is de kans veel minder groot dat er een schakel ontbreekt. Dit is belangrijk, omdat elke ontbrekende schakel – hoe klein ook – de beoordeling van een risico de verkeerde kant op kan sturen. Het gevolg van deze software is dus meer input en daardoor betere en meer waarheidsgetrouwe informatie over de risico’s. Een ander resultaat is dat risicomanagement echt gaat leven binnen de organisatie. Alle werknemers worden er immers bij betrokken.

Daarnaast beschikt risicomanagement software – in elk geval die van NARIS® – over zogenaamde risico-checklisten. Deze handige lijsten helpen erbij dat geen belangrijke risico’s worden vergeten. Ook geeft deze tool suggesties voor beheersmaatregelen. Zo heb je altijd voldoende input om goede beslissingen te kunnen nemen!

Risicomanagement software zorgt voor overzicht

Tevens biedt risicomanagement software de mogelijkheid om alle risico’s overzichtelijk in een dashboard weer te geven. Hierdoor ontstaat een compleet en overzichtelijk beeld van alle risico’s die mogelijk van invloed zijn op de koers van de organisatie. Deze risico’s kunnen in de software ook direct gekoppeld worden aan de bijbehorende beheersmaatregelen. Zo is iedereen binnen de organisatie direct op de hoogte van de acties en wordt voor iedereen concreet zichtbaar welke verbeteringen er worden doorgevoerd.

Dit overzicht kan vervolgens via heldere rapportages worden gecommuniceerd naar het management. Deze informatie is dankzij de webbased toepassingen ook nog eens altijd en overal tevoorschijn te halen.

Ten slotte biedt de toepassing van risicomanagement software nog een ander voordeel: via deze software kan het risicomanagement gemakkelijk onderdeel worden van een overkoepelende GRC aanpak. In deze blog leest u daar nog veel meer over! (*linken naar vorige blog)

De juiste pitch voor risicomanagement software

De pitch aan het begin van deze blog was natuurlijk weinig overtuigend. In deze blog heb je kunnen lezen dat er toch zeker vele inhoudelijke argumenten zijn waarom risicomanagement software wel degelijk een toegevoegde waarde heeft voor elke organisatie. Dat zorgt nog eens voor een sterke pitch!

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
verbonden partijen risicosturing GRC risicomanagement

In het kort:

Meer artikelen: