Tag: Risico

Gaat het ons overkomen?

De afgelopen periode heb ik met enige verbazing aanschouwd hoe de COVID-19 crisis ons dagelijks leven overviel. Sinds eind december hoorden we er al over in het nieuws en in januari en februari maakten we er grappen over. In maart

Vooruitkijken na Corona

De afgelopen weken heb ik wat minder geblogd maar ben wel druk geweest met het voorbereiden en geven van webinars. Online mijn kennis delen had ik wel al eens gedaan in een webinar, maar niet op deze schaal:  met 300

Rutte risicomanager van Nederland

Het Corona virus is een extern risico, het komt van buiten en gaat gepaard met veel onzekerheden voor de korte en langere termijn. Zowel voor de gezondheidszorg maar ook de continuïteit van de samenleving. Dat gegeven dwingt het kabinet tot

Het Coronavirus als Extern Risico beschouwd

Ik hoop dat iedereen beseft hoe moeilijk het is om als overheid een afweging te maken in de huidige situatie rondom het Coronavirus. Het is echt niet het moment om op zoek te gaan naar fouten van de beslissers! De

Coso principe 20: rapportages over risico, cultuur en prestaties

De organisatie rapporteert over risico, cultuur en prestaties op meerdere niveaus en integraal. Dit is het laatste principe vanuit COSO ERM. Wil je eerst het totaal overzicht klik dan hier. Identificeren van de gebruikers en hun rol Rapportages ondersteunen het personeel

Coso principe 19: risico communicatie

Communicatie is een zeer belangrijk onderdeel van risicomanagement wil risicomanagement gaan leven in de organisatie. Zeer zeker extern maar ook intern. De organisatie dient dus ook haar communicatiekanalen daarvoor te gebruiken. Communiceren met Stakeholders Om interne en externe stakeholders te

Hoe communiceer en rapporteer je over risicomanagement?

COSO 2017 principes en best practices over Informatie, Communicatie en Rapportage principes. Hoe selecteer en structureer je relevante data voor besluitvorming. COSO 2017 Thema 5 Informatie, Communicatie en Rapportage principes Organisaties hebben te maken met een exponentieel groeiende hoeveelheid data. Daarnaast

Trends in Risico’s en de kansen die dit biedt

Verandering is tegenwoordig nog de enige constante. Digitalisering van bedrijfsvoering is een continue ontwikkeling. Systemen worden steeds meer met elkaar verbonden. Niet alleen binnen organisaties zelf maar ook tussen organisaties. En hoe houd je zicht op de risico’s die dit

Een risicoprofiel is nooit af

Na het lezen van het boek “het is nooit af” van Martijn Aslander werd ik getriggerd door de gedachte dat ook risicomanagement of een risicoprofiel nooit af is. Organisaties raken in deze dynamische tijden meer en meer gewend aan het

Ontwikkelingen in de corporatiesector

De corporatiesector is in beweging. Er zijn steeds meer ontwikkelingen in de corporatiesector. Toezichthouders spelen een belangrijkere rol en ze vragen steeds meer van de corporaties. Zo wordt er niet alleen vanuit de externe toezichthouders – de Autoriteit Woningcorporaties (AW)

De gemeentelijke weg naar legal in control

Sinds kort is Stijn van Rooij afdelingshoofd Juridische Zaken van gemeente Tilburg. Een afdeling van 60 fte die verdeeld is in de teams rechtsbescherming en advisering 1 en 2. Eén team houdt zich vooral bezig met rechtsbescherming in het sociaal

In Zaanstad leeft risicomanagement

In gesprek met Edwin Westphal, Yvette van ’t Kruis Marlo Koppenol Waarom leeft risicomanagement bij de ene gemeente volop terwijl het bij een andere gemeente een dooie letter is. Kan een  risicobereidheidsverklaring (risk appetite statement) hierin verandering brengen? Hoe kun je

‘In iedereen schuilt een risicomanager’

Almere is een risico-nemende gemeente. Dat kan vaak ook niet anders. Daarom is bewust omgaan met risico’s een onderdeel van ieders werk. Want wie zijn risico’s kent, heeft een keuze. Het is echter geen menselijke eigenschap om over risico’s te

Risk appetite kan gemeenten helpen risicomanagement te verbreden

Zonder risico’s geen realisatie van ambitie. Ook deze keer is na het vormen van de coalities gebleken dat de ambities van de nieuwe colleges hoog liggen: https://www.platform31.nl/publicaties/analyse-coalitieakkoorden-2018. Ambitieuze doelen zijn uiteraard goed en vaak zelfs norm verleggend, maar worden in de

Moeilijk te verkopen risico’s

De Ponte Morandi in Genua. Wat een dramatisch beeld. Een beeld dat voorlopig  op ons netvlies blijft staan. Had dit voorkomen kunnen worden? Kunnen wij achteraf als captain hindsight (echt leuk filmpje) iemand de schuld geven? Natuurlijk hebben de experts dit