Risicoanalyse deelnemingen en verbonden partijen

Code rood voor de regie op de samenwerkingsverbanden van gemeenten. Gemeenten zelf  leven in een glazen kooi. Iedereen kijkt naar ze; de gemeenteraad, provincie, de accountant en de rekenkamer. Om hun rol goed te kunnen vervullen werken gemeenten, waterschappen en provincies steeds meer samen. Dit samenwerken gebeurt middels gemeenschappelijke regelingen, subsidies, stichtingen, etc. Inmiddels lopen er vele miljarden via dit type organisaties welke buiten het zicht van de democratie opereren.

Interne organisatie

Door onze trainingen die wij hebben georganiseerd rondom dit thema is het beeld hoe gemeenten hiermee worstelen voor mij steeds concreter geworden. Zo blijkt dat binnen een gemeentelijke organisatie zelf het best lastig is om een integraal beeld te krijgen van alle verbonden partijen. Er zijn meerdere medewerkers (financiën en beleid) een stuk van hun tijd kwijt aan het toezicht op deze partijen. In de praktijk lijkt vooral financiën de leidende rol te nemen om een integraal beeld te verkrijgen. Bij hen rust de taak om eerst de regie intern op te pakken door een beleid, set aan risico-indicatoren en een standaard aanpak neer te zetten. Vervolgens dient deze aanpak aan de rest van de betrokken medewerkers uitgelegd te worden.

Google alert Verbonden Partijen

Opvallend punt dat uit de training naar voren kwam is dat er door de verantwoordelijke medewerkers relatief weinig openbare vergaderingen worden bijgewoond. Dit is toch een gemiste kans.

Een tip die mij zeer aansprak is om google alerts in te stellen, zo ontvangen de medewerkers elke week een update van de verbonden partij waar hij/zij verantwoordelijk voor is.

Samenwerken op regie

Tot slot blijkt dat steeds meer gemeenten gezamenlijk het toezicht op verbonden partijen professionaliseren. De kennis wordt volop met elkaar gedeeld en er worden lokaal trainingen georganiseerd. En in plaats dat elke gemeente zelf het risicoprofiel van de verbonden partij vaststelt doet 1 persoon dat en deelt de kennis met de andere gemeenten.

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
verbonden partijen risicosturing GRC risicomanagement

In het kort:

Meer artikelen: