Google alert verbonden partijen

Code rood voor de regie op de samenwerkingsverbanden van gemeenten. Gemeenten zelf  leven in een glazen kooi. Iedereen kijkt naar ze; de gemeenteraad, provincie, de accountant en de rekenkamer. Om hun rol goed te kunnen vervullen werken gemeenten, waterschappen en provincies steeds meer samen. Dit samenwerken gebeurt middels gemeenschappelijke regelingen, subsidies, stichtingen, etc. Inmiddels lopen er vele miljarden via dit type organisaties welke buiten het zicht van de democratie opereren.

Interne organisatie

Door onze trainingen die wij hebben georganiseerd rondom dit thema is het beeld hoe gemeenten hiermee worstelen voor mij steeds concreter geworden. Zo blijkt dat binnen een gemeentelijke organisatie zelf het best lastig is om een integraal beeld te krijgen van alle verbonden partijen. Er zijn meerdere medewerkers (financiën en beleid) een stuk van hun tijd kwijt aan het toezicht op deze partijen. In de praktijk lijkt vooral financiën de leidende rol te nemen om een integraal beeld te verkrijgen. Bij hen rust de taak om eerst de regie intern op te pakken door een beleid, set aan risico-indicatoren en een standaard aanpak neer te zetten. Vervolgens dient deze aanpak aan de rest van de betrokken medewerkers uitgelegd te worden.

Google alert

Opvallend punt dat uit de training naar voren kwam is dat er door de verantwoordelijke medewerkers relatief weinig openbare vergaderingen worden bijgewoond. Dit is toch een gemiste kans.

Een tip die mij zeer aansprak is om google alerts in te stellen, zo ontvangen de medewerkers elke week een update van de verbonden partij waar hij/zij verantwoordelijk voor is.

Samenwerken op regie

Tot slot blijkt dat steeds meer gemeenten gezamenlijk het toezicht op verbonden partijen professionaliseren. De kennis wordt volop met elkaar gedeeld en er worden lokaal trainingen georganiseerd. En in plaats dat elke gemeente zelf het risicoprofiel van de verbonden partij vaststelt doet 1 persoon dat en deelt de kennis met de andere gemeenten.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on facebook
Facebook
Share on email
Email
Share on print
Print

In het kort:

Over de auteur
Over de auteur

Robert ’t Hart is directeur van Naris. Hij is een veel gevraagde spreker op congressen vanwege zijn positieve kijk op het onderwerp risicomanagement. Daarnaast is hij een enthousiaste blogger over de nieuwste ontwikkelingen. Als docent is Robert verbonden aan de Universiteit Twente en Haagse Hogeschool en tevens is hij trainer aan de Naris Risk Academy. Hij is thuis op het gebied van governance en risicomanagement en helpt organisaties bij het daadwerkelijk implementeren daarvan. Risico-cultuur en het creëren van draagvlak behoort tot zijn expertise.

Meer artikelen: