Wat is risicomanagement?

Risicomanagement is typisch een term waar iedereen wel een beeld bij heeft. Het managen van risico’s zal vast iets te maken hebben met het in kaart brengen, het naar je hand zetten en uiteindelijk het verminderen van risico’s, toch? Maar hoe het uiteindelijk kan bijdragen aan een betere strategie voor je organisatie is nog vaak onbekend. Daarom een blog die deze vraag probeert te beantwoorden: Wat is het nou eigenlijk? En: hoe beïnvloedt het de strategie? 

Risicomanagement projecten 

Een veel gebruikte toepassing van risicomanagement is het beoordelen van risico’s in projecten. Voor een enkel project zijn de risico’s vaak nog goed in kaart te brengen. Maar zeker als een organisatie meerdere projecten tegelijkertijd heeft lopen, is het een uitdagende activiteit. Alle projecten kunnen immers ook onderling weer invloed hebben op elkaar, waardoor er mogelijk nieuwe risico’s ontstaan. 

Neem het volgende simpele voorbeeld: een organisatie voert tegelijkertijd vier projecten uit, die elkaar onderling beïnvloeden in het uiteindelijk eindresultaat. De kans dat elk afzonderlijke project slaagt is 90 procent. Kansberekening leert dat de kans dat het project als geheel – de vier projecten samen – slaagt, dan maar 66 procent is (0,9 x 0,9 x 0,9 x 0,9 = 0,66). Veel organisaties ‘vergeten’ dit bij hun risico-inschatting. Daarom is vaak het advies om het te richten op alle lopende projecten. Dankzij deze holistische benadering is het beter mogelijk om een totaal beeld te hebben, de slagingskans van de projecten zal hierdoor stijgen. 

Tools en software 

Bij risicomanagement is het dus belangrijk om een compleet overzicht te hebben van de risico’s die voor jouw organisatie van toepassing zijn. Zogenaamde risicolijsten kunnen hier een overzichtelijk beeld van geven. Het samenstellen hiervan kan soms nog een flinke uitdaging zijn. Daarom komen er steeds meer software en tools op de markt die helpen om alle risico’s in kaart te brengen. In NARIS® Risicomanagement vind je bijvoorbeeld checklisten die je helpen om alle risico’s te overzien. Een belangrijke eerste stap in het risicomanagement binnen de organisatie! 

Om de juiste conclusies aan de ingeschatte risico’s te kunnen verbinden, is het echter ook essentieel dat op elk niveau van de organisatie men zich bewust is van het belang van risicomanagement. Ook hier kunnen tools van NARIS® een bijdrage aan leveren. Dankzij deze tools wordt het gemakkelijker voor je collega’s om alle informatie die nodig is voor gedegen risicomanagement te delen. 

Een continu proces 

Naast het in kaart brengen van de risico’s is het beoordelen van welke acties op zijn plaats zijn ook een belangrijke component. In jargon zijn dit de ‘beheersmaatregelen’. Risico’s kunnen grofweg op vier manieren worden aangepakt: voorkomen, verminderen, uitbesteden (verzekering voor afsluiten) of accepteren. Maar ook wanneer een beheersmaatregel is toegepast, is het proces van risicomanagement niet ‘af’. Het is namelijk een continu proces. Mogelijke risico’s zijn constant in beweging waardoor het updaten van de risico-inschatting noodzakelijk is. Risico’s kunnen zich ontwikkelen waardoor een andere beheersmaatregel relevanter wordt of kunnen door de ingestelde beheersmaatregel zijn verdwenen. 

Basis voor strategie 

Bovenstaande acties kunnen helpen om risico’s beter in te schatten om zo de resultaten te verbeteren. Want risicomanagement en performance management gaan vaak hand in hand. Wanneer performance management – bijvoorbeeld het opstellen kritische succesfactoren – gebaseerd is op risicomanagement zorgt dat voor een integratie van strategie en risicomanagement. De strategie wordt dus bijgestuurd op basis van de risico-inschattingen. Zo wordt het de kern van de strategievoering. Moderne organisaties kunnen dus niet zonder degelijk risicomanagement. 

Bronnen: 

Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard business review84(4), 98.

Hoffmann, R., Kiedrowicz, M., & Stanik, J. (2016). Risk management system as the basic paradigm of the information security management system in an organization. In MATEC Web of Conferences (Vol. 76, p. 04010). EDP Sciences.

Teller, J., & Kock, A. (2013). An empirical investigation on how portfolio risk management influences project portfolio success. International Journal of Project Management31(6), 817-829.

Twynstra Gudde Kennisbank

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
verbonden partijen risicosturing GRC risicomanagement

In het kort:

Meer artikelen: