Tag: Strategie en Performance Management

Klantcase Gemeente Deventer

Een strategiekaart om op te bouwen: Klantcase Gemeente Deventer De ambitie ‘Wie zorg en ondersteuning nodig heeft, kan op ons rekenen.’ Dit is een gouden, agendabepalende missie die vraagt om de inspanning van verschillende afdelingen van de gemeente Deventer. Om deze ambitie waar

Hoe krijg je tijd voor key risks?

Kansen Key risks worden as we speak echt op de proef gesteld. Alle aandacht gaat, volkomen terecht, uit naar het Coronavirus. De wereld om ons heen verandert heel snel, iedere dag nieuwe regels / omstandigheden waarmee we direct mee moeten

Business in Control

Sonja Janicijevic, adviseur risicomanagement bij AON, geeft samen met Robert ’t Hart en Erik van Marle (beide directeur bij NARIS) een boeiende presentatie over business in control. Samen lichten ze het hoe, waarom, en vooral de grote meerwaarde van hun

COSO 2017 Principes met betrekking tot performance

In deze blog ga ik in op hoe risico-identificatie in de nieuwe COSO 2017 wordt omschreven met mijn eigen interpretatie en voorbeelden. Introductie risicomanagement principes in relatie tot performance Waardecreatie en -behoud zijn twee zaken die worden gerealiseerd door het identificeren en

COSO ERM 2017: strategie, risicomanagement en prestatiemanagement

Risicomanagement De door COSO nieuw uitgegeven standaard Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance – heeft veel te bieden. De standaard geeft managers, controllers, risicomanagers en internal auditors nieuwe handvatten voor de inrichting van risicomanagement. En het was nodig! Er

De kwantitatief enthousiaste risicomanager

De kwantitatief enthousiaste risicomanager De boeiende studie van Annette Mikes handelt over 2 typen banken, waarvan de één kwantitatief sceptisch (Gotebank) en de andere kwantitatief enthousiast (Fraser) is. Kwantitatief enthousiast risicomanager Organisaties die kwantitatief enthousiast worden genoemd zijn organisaties die door middel van modellen de

Excel of risicodatabase

Excel? Je kunt risico’s op vele verschillende manieren vastleggen. In een Excel, risk map, rapportage in Word, of in een PowerPoint, de opties zijn legio. Inmiddels heb ik in mijn carrière zeer veel varianten voorbij zien komen. Veel van dit