Geen onderdeel van een categorie

  • thumb
    Invulling geven aan het Three Lines of Defence model
    Corporaties zijn met elkaar op zoek om een goede invulling te geven aan de onafhankelijke control functie. Wanneer we kijken...
    Lees dit bericht