Klantcase Gemeente Bussum

Risicobewust fuseren 


Klantcase Gemeente Bussum: Wat zijn de risico’s van het fuseren van verschillende gemeenten?

Bussum, Naarden en Muiden fuseren tot Gooise Meren. Een prachtige grote, groene gemeente in het midden van het land. De fusie biedt ruimte voor meer mogelijkheden, maar ook meer risico’s. Strategisch adviseur Femke Box stortte zich op het risicomanagement en stelde een belangrijke vraag: “Hoeveel risico lopen we als nieuwe gemeente en hoeveel geld moeten we daarvoor reserveren?”  

In enkele dagen Gooise Meren doorgelicht 

Omdat Femke Box deze vraag binnen beperkte tijd moest beantwoorden, huurde ze het ervaren Nederlands Adviesbureau Risicomanagement in. In sessies van anderhalf uur hebben betrokken medewerkers van de drie gemeenten zo volledig mogelijk, risico’s geïnventariseerd.  Binnen enkele dagen had Gooise Meren al een helder risicoprofiel.  

Gooise Meren heeft een uitstekend weerstandsvermogen 

De risicoanalyse bracht 39 duidelijke financiële risico’s aan het licht met daarbij een top tien meest risicovolle activiteiten die de komende periode de meeste aandacht zullen vragen van het nieuwe management. Daarmee is de omvang van de Algemene reserve beter onderbouwd. En dat is handig, want als je weet hoeveel je achter de hand moet houden, weet je ook hoeveel je kunt uitgeven. Toch missen gemeenten vaak het overzicht. De gemeente Gooise Meren gaat risicobewust van start!  

LinkedIn
Twitter
Facebook
Email
Print
Klantcase Gemeente Bussum

In het kort:

Meer artikelen: